Bo Frank

Posted on

Vilka är dina viktigaste frågor?
Att fortsätta leda den blågröna femklövern för en fortsatt stark utveckling av Växjö. Både företag och medborgare skall trivas och utvecklas i Växjö. Jag vill möta människor som sliter i vardagen och jobbar ideellt. Jag vill vara synlig och nåbar för företagare och medborgare. Det är naturligt för mig att personligen leda miljöarbetet i Europas grönaste stad.

Vilka är dina främsta visioner?
Växjö skall ligga i topp när det gäller företagsklimat och nöjda medborgare. I Växjö skall man ha arbete, ha roligt och känna sig trygg. Kommunen skall ha en stark serviceattityd och vara på tå för sina medborgare. Det är ordning och reda i skolan, eleven är trygg och skaffar sig kunskaper. Kommunens vård och omsorg skall präglas av hög kvalité. Mitt uppdrag är att vara nåbar och ge snabb återkoppling. Jag lovar inte allt, men ger allt!

© Blågröna Växjö 2015