Per Schöldberg

Posted on

Vilka är dina viktigaste frågor?

Som kommunalråd är hela kommunen viktig och jag kommer ha en helhetssyn på kommunens utveckling. Men jag är särskilt engagerad i frågor som handlar om utbildning, näringsliv och kommunikationer.

Den viktigaste faktorn som en kommun kan bidra med för att långsiktigt påverka arbetsmarknaden är att ungdomar har utbildningar som passar för arbetsmarknaden. Näringslivsfrågor för att fungerande företag är grunden till välstånd och egenmakt, och kommunikationer för att ett glesbefolkat län som Kronoberg bara kan fungera om vi binder ihop det med flyg, vägar, räls och fiberband.

Jag kommer också som kommunalråd att ordentligt sätta mig in i omsorgs- och välfärdsfrågorna.

Vilka är dina främsta visioner?

Att vi ska få ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Växjö. Vi kan skapa miljövänliga alternativ, driva företagande och samtidigt fortsätta njuta av vårt gröna, trygga, och växande Växjö.

© Blågröna Växjö 2015