Author Archives: admin

Slopad tillsynsavgift föreslås

Posted on

PRESSMEDDELANDE2022-04-05, Växjö Lantbrukare och åkerier är branscher som i hög utsträckning påverkas av oroligheterna i vår omvärld. Många näringsidkare dras med stora kostnadsökningar. Därför vill vi precis som under pandemin vidta åtgärder för att bidra till ett starkt och växande näringsliv. Vi ger därför uppdraget att slopa tillsynsavgifterna för lantbruk och åkerier i syfte att […]


Fler familjehem och en trygg omstart för alla Växjöbor

Posted on

PRESSMEDDELANDE2021-10-28 Växjö Verksamhetsåret 2022 får ett tydligt fokus på en trygg omstart för att fortsätta bygga ett starkt Växjö efter pandemin. Förberedande insatser är internbudgetens viktigaste insatser, där vi ser ett behov av att rekrytera fler familjehem för att fler barn och unga får en trygg start i livet. Barnens bästa i Kronoberg fortsätter vara […]


Wilhelmshill föreslås bli sommarläger för barn och unga

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2021-06-29 Växjö ska vara en fantastisk plats att växa upp på och våra barn och unga vuxna ska ha goda möjligheter till en rolig och utvecklande sommar. Blågröna Växjö ger därför kommunchefen i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att starta dagläger på Wilhelmshill med möjlig start sommaren 2022. Föräldrar oroar sig för stillasittande […]


Höstfest ska främja social gemenskap inom LSS

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2021-06-23 Omsorgsförvaltningen har tilldelats ett nytt uppdrag särskilt riktat mot att bryta isoleringen och den upplevda ofrivilliga ensamheten i spåren av pandemin. Det nya uppdraget riktar sig mot LSS-verksamheterna och dess brukare som har drabbats hårt av restriktioner som tillämpats i spåren av pandemin. Pandemin har medfört stort personligt lidande för många individer inom […]


Budget för en trygg omstart

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2021-05-25 Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2022. Pandemin innebär fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till osäkerhet i demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Den påbörjade omställningen bidrar till att vi kan ta ett krafttag för att starta om Växjö efter pandemin. Årets prioriteringar görs på en trygg välfärd, ett växande näringsliv, ökad […]


Ökad självständighet för 65 plus

Posted on

PRESSMEDDELANDE2021-05-05, Växjö Seniorlotsen kom till 2017 efter att Blågröna Växjö tog initiativ till att skapa en ny funktion som skulle hjälpa våra äldre medborgare i behov av stöd och hjälp. Projektet föll väl ut och nu vill vi bredda funktionen och försöka nå ut till ännu fler. Kommunchefen får därför i uppdrag att genomföra en […]


Kraftfull satsning på ökad kontinuitet

Posted on

PRESSMEDDELANDE2021-04-07, Växjö Personalkontinuiteten är betydelsefull för att kunna hålla en god kvalité för våra omsorgstagare idag och imorgon står i fokus. Blågröna Växjö ser ett behov av att ta ytterligare krafttag för att öka kontinuiteten. Vi vill därför ge omsorgsnämnden i uppdrag att starta upp ett nytt utvecklingsprojekt för att varaktigt nå en kraftigt förbättrad […]


Nu tas första steget mot en ny simhall vid Växjösjön

Posted on

Pressmeddelande  Växjö, 2020-12-23 Blågröna Växjö vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag om att påbörja planering för byggnation av ny simhall. Inriktningen är att det ska bli i nära anslutning till den nuvarande och att inte renovera befintliga lokaler för sim- och eller badändamål.  När arbetet påbörjas behöver fram förslag tas fram på möjliga upplägg och hur […]


Blågröna presenterar satsningarna för 2021 inom omsorgen

Posted on

PressinbjudanVäxjö, 2020-12-02 Blågröna Växjös arbetsutskott i omsorgsnämnden presenterar majoritetens förslag till internbudget för 2021. Flera nya satsningar kommer att läggas fram för att utveckla omsorgen under nästa år. Tid: Torsdag 3 december, klockan 09:30-10:15 Plats: Digital pressträff, anslutning via Teams Anmälan görs till: andreas.wilson@vaxjo.se Medverkande: Ulf Hedin (M), ordförande omsorgsnämnden Anna Zelvin (KD), vice ordförande […]


Kraftsamling för en trygg välfärd

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-11-03 Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2021. Prognoserna för kommande år visar på fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Årets budget kraftsamlar och prioriterar en trygg välfärd i hela kommunen, fler bostäder på landsbygden, bättre näringslivsklimat och fler kulturupplevelser. Två nya bolag och en ny förvaltning […]


© Blågröna Växjö 2020