Kategoriarkiv: Debattartiklar

Utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016

Posted on

Pressmeddelande 2019-03-01, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att ge kommunchefen ett nytt uppdrag. Bakgrunden är den fastighetsförsäljning som Växjöbostäder genomförde under förra mandatperioden, där det fanns ett särskilt kriterium kopplat till försäljningen om att genomföra en utvärdering över utfall och konsekvenser. Vi vill se vad vi kan lära av försäljningen. […]


Ökat fokus på kvalitet i undervisningen och yrkesvägledning

Posted on

DebattartikelPublicerad i Smålandsposten, 2019-02-28 Blågröna Växjö är stolta över våra skolors fantastiska personal och unika elever. Det är era arbetsinsatser som gör att skolresultaten i Växjö kommun stiger. Vår målsättning med satsningarna i årets internbudget är att ni och framtidens skola ska få de förutsättningarna ni förtjänar, nämligen den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling. […]


Glädjande utveckling för skolan i Växjö

Posted on

Debattartikel i Smålandsposten 2019-01-21 Blågröna Växjö har under lång tid arbetat för att stärka kompetensförsörjningen och behörigheten ute på våra skolor. För innevarande år har vi dessutom höjt elevpengen för undervisning i syfte att öka fokus på kvalitet i undervisningen. På senare tid har vi kunnat se att skolutvecklingen inom dessa områden nu börjar gå […]


Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Posted on

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) i Vxonews. När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta […]


Bättre samverkan mellan kommunens verksamheter och med civilsamhället

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-10-30 Växjö Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar i sitt förslag till internbudget för 2018 att ett Mottagnings- och etableringscentrum ska etableras. Det handlar inte om en ny verksamhet, utan att använda befintliga verksamheter och resurser på ett mer effektivt och samordnat sätt. Som ett led i att stärka samverkan med […]


Debattreplik: “En socialdemokrati utan svar eller riktning”

Posted on

Utdrag ur dagens debattsvar i ETC:   “Bakgrunden till idén var behovet av fler bostäder, ett utslitet kommunhus med enorma renoveringsbehov som skjutits upp under många år. I anslutning till denna idé fanns en dialog med Jernhusen kring befintligt resecentrum som ingen är, eller har varit, nöjd med. Tre huvudvärkar blev till en möjlighet att […]


Idrotten är central i Blågrön samhällsplanering

Posted on

Idag skriver Blågröna Växjö i kultur- och fritidsnämnden debattreplik om idrottens betydelse för samhällsplanering och kommunal utveckling. ” Vi arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet. Ridsporten är ett bra exempel. Där pågår just nu ett gemensamt utvecklingsarbete, där vi strävar efter att utveckla och stärka deras verksamhet. Ridsporten fyller liksom många idrottsföreningar […]


Blågröna Växjö ser till helheten för Växjö centrum

Posted on

Idag kan ni läsa Blågröna Växjös debattartikel av Anna Bergkvist Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) & Jon Malmqvist(KD) som beskriver argumenten för utvecklingen av resecentrum och nytt stadshus. Det handlar om helhetsbilden, där målet är; * Lägre hyra för skattebetalarna * 250 nya bostäder mitt i centrum * En hållbar […]


Välle Broar 2.0.

Posted on

Idag lämnar Blågröna in motion om att ta fram ytterligare ett träbyggnadsområde i Växjö. Tanken är att lyfta träbyggnadsfrågorna till nästa nivå och fortsätta ligga i framkant av utvecklingen. För att komma till hela pressmeddelande, se länk: PRESSMEDDELANDE- Before I Fall 2017 movie streaming För motionen i sin helhet, se länk: Välle BroarMotion Välle Broar


© Blågröna Växjö 2015