Kategoriarkiv: Senaste nytt

FÖRSTÄRKT TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE I VÄXJÖ

Posted on

PRESSMEDDELANDE2019-11-06, Växjö Idag har Blågröna Växjö gett kommunchefen i uppdrag att förstärka det trygghetsskapande arbetet i Växjö. Det handlar om att ansöka om ett paragraf 3 område för att möjliggöra kommunala ordningsvakter men också ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda tätorter på landsbygden. Bakgrunden är att vi […]


Samarbete för fler läs- och terapihundar mellan omsorgen och utbildning

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-10-28 Blågröna Växjö vill att utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska arbeta med läs- och terapihundar i ett gemensamt projekt. Syftet är att bidra till att fler unga ska lyckas i skolan samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik att må bättre. Bakgrunden till uppdraget är dels att […]


Förslag om nytt naturreservat vid Norra Öjaby 

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-05-15 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse till kommunstyrelsen att det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i skogsområdet vid Norra Öjaby. Syftet är att stärka förutsättningarna för naturvård och höja attraktiviteten, samt öka möjligheten till rekreation för besökare och boende i Öjaby. – Området har en av länets värdefullaste barrskogar. Genom reservatsbildning får Öjabyborna […]


Utred flytt av biogas och vattenkraft till VEAB

Posted on

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som syftar till att utreda förutsättningarna för att; flytta över biogasproduktionen och vattenkraften från tekniska förvaltningen till VEAB. Uppdraget innebär även att undersöka behov av att ställa om inriktningen för biogasproduktionen från drivmedel till vätgas alternativt el. Skrivelsen i sin […]


Strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-01-21 Växjö kommun har under många år haft en god tillväxt av; nya invånare, arbetstillfällen, bostäder och ekonomi. 2019 öppnas dock dörren till en verklighet med ett betydligt kärvare ekonomiskt läge än det som skatteprognoserna tidigare gett sken av. Samtidigt prognostiseras kostnaderna för framtidens välfärd öka. Det innebär att de skyddsvallar som Växjö […]


Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07 Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap. Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och […]


Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande 2018-08-03, Växjö Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt. – Blågröna Växjö har […]


Kraftsamling för ökad lokal krisberedskap

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-08-02 Växjö Idag lämnade Blågröna Växjö in en skrivelse om att initiera ett nytt utvecklingsarbete i syfte att stärka den lokala krisberedskapen och göra den mer handlingskraftig när krisen infinner sig. Bakgrunden är att Växjö och Kronobergs län har varit hårt drabbat av väderrelaterade incidenter. I en föränderlig värld där påverkan på miljö och […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Växjölöftet Vuxenutbildning förstärks för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-06-01, Växjö   ”Växjölöftet Vuxenutbildning har inneburit att över 20 utbildningsanordnare som Växjöborna kan välja bland, har etablerat sig i Växjö. Det finns inga köer och det råder mer eller mindre fri intagning till alla utbildningar där arbetsmarknaden har efterfrågan på arbetskraft. Anordnarna ersätts för resultat, inte närvaro; skattebetalarna får mer kunskap för varje […]


© Blågröna Växjö 2018