Kategoriarkiv: Senaste nytt

Tydliga besked från (S) krävs

Posted on

Pressmeddelande 2018-04-25, Växjö Smålandsposten avslöjade i dagarna Socialdemokraternas otydlighet i deras senaste kampanj, vilken ställer ny station och kommunhus mot investeringar i skolor och förskolor. Artikeln återaktualiserar partiets otydlighet i frågan huruvida Socialdemokraterna avser riva upp beslutet om ny station och kommunhus eller inte vid ett eventuellt majoritetsskifte efter höstens val. Blågröna Växjö har därför […]


Mobila team ska minska narkotika i skolan

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Växjö I dag har Blågröna lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att vi vill undersöka möjligheterna till att utveckla fältgruppernas redan mobila team mot att även omfatta spetskompetens som kan understödja med drogtester ute på våra skolor. Bakgrunden är att resultatet av de två drogprover som utfördes på avloppsvattnet i kommunen under […]


Med sikte på Årets landsbygdskommun

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-23, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att vi tillsammans med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag, ta ett nytt krafttag om landsbygdsutvecklingen med sikte på att åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022. Kommun tilldelades utmärkelsen redan 2010, då Växjö även blev Årets stadskärna. Tidigare utnämningar föranleddes av ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans […]


Växjö årets stadskärna 2021

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-02-12 Växjö Växjö kommun tilldelades 2010 utmärkelsen Årets stadskärna, där framgångsfaktorn var ett starkt och nära samarbete mellan kommunen, privata och offentliga aktörer. Blågröna Växjö vill göra en ny kraftsamling tillsammans med Växjö Citysamverkan, fastighetsägarna och Växjöborna för att skapa en ny målbild och åter bli Årets stadskärna. – Vi vill genom dialog med […]


Visionsplan för sommarkommunen Växjö

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-12-21 Växjö Blågröna Växjö föreslår i en motion att Växjö kommunfullmäktige ska uppdra kultur- och fritidsnämnden och berörda nämnder att arbeta fram planer för upprustning och ökad tillgänglighet av camping- och badplatser, ställplatser. Det finns en fantastisk potential för Växjö kommun ska kunna utvecklas till en riktig sommarstad. Vi har identifierade flera utvecklingsbehov inom […]


Hemtjänsten borde betraktas som Blåljus

Posted on

Pressmeddelande 2017-12-05 Växjö Hemtjänsten i Växjö bedriver verksamhet i hela kommunen och färdas då ofta med bil. Tidigare har man haft speciella parkeringstillstånd, men det har då bara gällt på kommunala parkeringar. Utöver planerade besök har de även larmtjänst och åker då ofta med mycket kort varsel för att hjälpa omsorgstagare som tryckt på sitt […]


Två miljoner till ridsporten

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-11-08 Växjö Ridsporten är den stora vinnaren när Blågröna Växjö idag presenterade sitt förslag till internbudget 2018 i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Kultur- och fritidsförvaltningen effektiviserar sitt arbete genom att utöka samarbetet med övriga förvaltningar. En utveckling som frigör kapital och möjliggör fler satsningar under 2018. – Vi har ett pågående samarbete med ridsporten […]


Ordnad ekonomi, fler i arbete och trygg välfärd

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-11-03, Växjö   Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar idag sitt förslag till nämndens internbudget för 2018. Den största satsningen är förstärkningen av Växjölöftet Vuxenutbildning med 200-250 extra utbildningsplatser (läs mer här). Blågröna har därutöver tidigare presenterat att budgetsamverkan med Arbetsförmedlingen, krafttag mot bidragsfusk och Mottagnings- och etableringscentrum. ”2015, 2016 och […]


Hållbar stadsutvecklingen och höjd miljöambition

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-10-31 Växjö När Blågröna Växjö idag presenterar sitt förslag till internbudget 2018 för Tekniska nämnden, står den hållbara och tillgängliga kommunen i fokus. De stora satsningarna syns i utveckling av; infrastruktur med fokus på hållbar tillgänglighet för alla invånare, renhållning för mindre miljöpåverkan och utvecklat arbete för att förbättra den biologiska statusen i våra […]


Bättre samverkan mellan kommunens verksamheter och med civilsamhället

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-10-30 Växjö Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar i sitt förslag till internbudget för 2018 att ett Mottagnings- och etableringscentrum ska etableras. Det handlar inte om en ny verksamhet, utan att använda befintliga verksamheter och resurser på ett mer effektivt och samordnat sätt. Som ett led i att stärka samverkan med […]


© Blågröna Växjö 2017