Kategoriarkiv: Uncategorized

Fler tillåts köra i bussfiler

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-04-13, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse med förslag om att utvidga reglementet för busskörfälten i kommunen. Förslaget innebär att taxi, färdtjänst och reguljär busstrafik efter justeringar kommer betraktas som kollektivt färdmedel. – Lokala taxibolag och färdtjänst arbetar redan med sambokningar för sina resenärer och torde därav också betraktas som ett […]


Fler ska våga åldras på mindre orter

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-12-07 Växjö Nya Hovs park är under utveckling och det tydligaste exemplet på framväxten av nya trygghetsboende i kommunen. Efterfrågan är dock större än så, framförallt i våra mindre orter och på landsbygden. Vid en snabb kontroll av fastighetsbeståndet i kommunens mindre orter och fann Blågröna Växjö tre fastigheter som är fullt möjliga att […]


Tre förslag för ökad trygghet

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-02-21 Växjö Den upplevda tryggheten minskar i Växjö kommun. Anna Tenje vill därför göra ett omtag i det kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet, genom att ge kommunchefen i Växjö i uppdrag att; förstärka arbetet och rutinerna kopplade till krishantering och kriskommunikation, initiering av fler föräldragrupper, samt att göra en fördjupad analys utifrån Polisens senaste trygghetsmätning […]


Förtydligande om Evelids särskilda boende

Posted on

Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden, svarar på tre frågor angående Evelid och utredningen som är på gång: 1. Ska Evelids särskilda boende läggas ned? 2. Men ni vill ju utreda att samla alla tillfälliga platser på Evelid? 3. Vad är det då som ni ska utreda?


Blågröna Växjö agerar mot våldbejakande extremism

Posted on

Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) gjorde under 2015 en skrivelse gällande lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, nu börjar den anta sin form. – Det handlar helt enkelt om att motverka utanförskap, skapa inkludering och bilda ett sammanhang för olika individer. Jag hoppas att vi ska hålla oss ajour och givetvis jobba förebyggande, så […]


Växjösommar integreras i Växjölöftet

Posted on

Växjö kommuns beslutade budget för 2017 är tydlig med att Växjösommar ska utvecklas och integreras i Växjölöftet. Syftet är att skapa utveckling och förändring med fokus på tydligare krav på motprestation i syfte att få fler i arbete och utbildning. – Sommarjobb är viktigt för att fler unga Växjöbor ska få några första rader av arbetslivserfarenhet på sitt […]


Naturupplevelser och det skrivna ordet

Posted on

  Det fria Ordets hus fortsätter vara ett prioriterat område när Blågröna Växjös förslag till budget i kultur- och fritidsnämnden antogs 23 november. Verksamheten kommer under 2017 att utvecklas mot att bli ett residens för entreprenörer med inriktning mot skrivande. Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus kommer moderniseras och anta en ny skepnad. I kommunens […]


Åby får ny vattenförsörjning

Posted on

Tekniska nämnden beslutade idag om prioriterade satsningar i 2017 års internbudget. Blågröna Växjö har valt att ha ett särskilt fokus på vår miljö. Nytt blir driftsatsningar på Östrabo Ekobacken. Vår kommun ska vara attraktiv och hålla hög kvalitet grundläggande funktioner som; vatten, renhållning, gator, parker och service. Vårt fokus på miljön syns tydligt i våra […]


Växjö – Sveriges träpionjär

Posted on

Tidningen Hållbart byggande gör intervju med Catharina Winberg och skriver om den medventa Träpionjären Växjö. Växjö började väldigt tidigt att intressera sig för miljö- och klimatfrågan. Redan på 1970-talet satte vi som första kommun i världen upp målet att bli fossilbränslefritt. Kombinationen med att bygga i trä gör att vi kan verka för en hållbart […]


5 miljoner kronor till kemikaliesmarta förskolor

Posted on

Kommunens förskolor, fritidshem och förskoleklasser har under 2016 tagit fram planer på hur deras verksamheter ska frigöras från oönskade kemikalier. Nu lägger den blågröna majoriteten ett förslag om extra insats på totalt 5 miljoner kronor för att bland annat köpa in nytt lekmaterial för att nå målet. För att underlätta förskolornas arbete föreslår vi att vi för […]


© Blågröna Växjö 2016