Kategoriarkiv: Vår politik

Kraftsamling för en trygg välfärd

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-11-03 Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2021. Prognoserna för kommande år visar på fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till demografi, skatteintäkter och sysselsättning. Årets budget kraftsamlar och prioriterar en trygg välfärd i hela kommunen, fler bostäder på landsbygden, bättre näringslivsklimat och fler kulturupplevelser. Två nya bolag och en ny förvaltning […]


Ny bolagsstruktur för fler bostäder i hela kommunen

Posted on

Pressmeddelande  Växjö, 2020-10-23 Idag presenterade Blågröna Växjö ett utdrag ur budget 2021 som innebär att bolagsstrukturen för bolagen Videum, Vöfab, Växjöbostäder och Vidingehem kommer att förändras. Tillsammans kommer de bilda två nya bolag med fokus på bostäder och lokaler. Syftet är att skapa bättre förutsättningar bolagen att bygga och verka i hela kommunen och kraftsamla […]


Flerårig satsning för ett växande näringsliv

Posted on

PRESSMEDDELANDEVäxjö, 2020-10-16 Blågröna Växjö har länge varit tydliga med att vi vill ha det bästa företagsklimatet i Sverige. Den målsättningen är utgångspunkten i den näringslivspolitik vi vill bedriva. Redan när Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet presenterades under våren blev det tydligt att vi har flera förbättringsområden som behövde analyseras och åtgärdas. Höstens ranking stärkte vår […]


Satsning på omstart för kultur- och föreningslivet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-10-15 Blågröna Växjö satsar i ett nytt uppdrag till kommunchefen fem miljoner kronor för att stärka Växjö kommuns kultur- och föreningsliv. Coronapandemin har gjort att kommunens kultur- och idrottsföreningar ställts inför flera tuffa utmaningar. Många har klarat omställningarna relativt bra genom hårt arbete men mycket kvarstår. Blågröna Växjö har följt utvecklingen noga och vill […]


Uppdrag om lokal coronakommission

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2020-06-10, Växjö Växjö kommun har en viktig uppgift att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle vid händelse av kris. En god beredskap handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete bland annat genom att dra lärdom av de extraordinära händelser som inträffar. Därför ger Blågröna Växjö nu […]


Samordna och utveckla ”Växjö Sommar 2020”

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-27 Sommaren som nu närmar sig kommer på flera sätt bli annorlunda och fler svenskar och växjöbor än vi är vana vid stannar sannolikt kvar i Sverige och planerar att hemmestra. Det blir därför extra viktigt att det finns saker att göra i Växjö kommun som följer de råd och riktlinjer som folkhälsomyndigheten medger. […]


Hållbara Araby 2030

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-04-22 Blågröna Växjö är överens om att Araby ska bort från regeringens och polisens listor över utsatta områden. Detta står i vår majoritetsförklaring som ligger till grund för vårt gemensamma styre denna mandatperiod. Araby är idag att betrakta som ett utsatt område. Stadsdelen finns med på regeringens och polisens listor över utsatta områden. För […]


Nytt anhörig- och omsorgstagarråd ska ge ökad delaktighet

Posted on

Pressmeddelande2020-01-24, Växjö Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och 1 vice ordförande Anna Zelvin (KD) vill genom en ny motion öppna upp för ett bredare samarbete med de föreningar som stöttar anhöriga till eller omsorgstagare som har drabbats av till exempel demens eller stroke genom att skapa ett nytt råd. Syftet med det nya rådet är […]


Utred hållbar påbyggnad på befintliga bostäder

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-11-25 Blågröna Växjö föreslår i en ny skrivelse till Växjöbostäder att styrelsen ska besluta om att intensifiera arbete med att tillskapa fler attraktiva bostäder genom ett nytt arbetssätt. Uppdraget innebär att Växjöbostäder ska se över bolagets fastighetsbestånd och att skapa förutsättningar för nya bostäder genom tillbyggnad på befintliga fastigheter. Vi behöver och vi […]


Samarbete för fler läs- och terapihundar mellan omsorgen och utbildning

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-10-28 Blågröna Växjö vill att utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska arbeta med läs- och terapihundar i ett gemensamt projekt. Syftet är att bidra till att fler unga ska lyckas i skolan samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik att må bättre. Bakgrunden till uppdraget är dels att […]


© Blågröna Växjö 2019