Kategoriarkiv: Arbetsmarknad, näringsliv och integration

Flerårig satsning för ett växande näringsliv

Posted on

PRESSMEDDELANDEVäxjö, 2020-10-16 Blågröna Växjö har länge varit tydliga med att vi vill ha det bästa företagsklimatet i Sverige. Den målsättningen är utgångspunkten i den näringslivspolitik vi vill bedriva. Redan när Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet presenterades under våren blev det tydligt att vi har flera förbättringsområden som behövde analyseras och åtgärdas. Höstens ranking stärkte vår […]


Fler med utbildning ger fler jobb

Posted on

Idag beslutade nämnden för arbete och välfärd om att anta Blågröna Växjös internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019. Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och […]


Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande 2018-08-03, Växjö Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt. – Blågröna Växjö har […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Växjölöftet Vuxenutbildning förstärks för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-06-01, Växjö   ”Växjölöftet Vuxenutbildning har inneburit att över 20 utbildningsanordnare som Växjöborna kan välja bland, har etablerat sig i Växjö. Det finns inga köer och det råder mer eller mindre fri intagning till alla utbildningar där arbetsmarknaden har efterfrågan på arbetskraft. Anordnarna ersätts för resultat, inte närvaro; skattebetalarna får mer kunskap för varje […]


Med sikte på Årets landsbygdskommun

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-23, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att vi tillsammans med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag, ta ett nytt krafttag om landsbygdsutvecklingen med sikte på att åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022. Kommun tilldelades utmärkelsen redan 2010, då Växjö även blev Årets stadskärna. Tidigare utnämningar föranleddes av ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans […]


Ordnad ekonomi, fler i arbete och trygg välfärd

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-11-03, Växjö   Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar idag sitt förslag till nämndens internbudget för 2018. Den största satsningen är förstärkningen av Växjölöftet Vuxenutbildning med 200-250 extra utbildningsplatser (läs mer här). Blågröna har därutöver tidigare presenterat att budgetsamverkan med Arbetsförmedlingen, krafttag mot bidragsfusk och Mottagnings- och etableringscentrum. ”2015, 2016 och […]


© Blågröna Växjö 2017