Kategoriarkiv: Miljö och klimat

Förslag om nytt naturreservat vid Norra Öjaby 

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-05-15 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse till kommunstyrelsen att det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i skogsområdet vid Norra Öjaby. Syftet är att stärka förutsättningarna för naturvård och höja attraktiviteten, samt öka möjligheten till rekreation för besökare och boende i Öjaby. – Området har en av länets värdefullaste barrskogar. Genom reservatsbildning får Öjabyborna […]


Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07 Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap. Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och […]


Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande 2018-08-03, Växjö Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt. – Blågröna Växjö har […]


Kraftsamling för ökad lokal krisberedskap

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-08-02 Växjö Idag lämnade Blågröna Växjö in en skrivelse om att initiera ett nytt utvecklingsarbete i syfte att stärka den lokala krisberedskapen och göra den mer handlingskraftig när krisen infinner sig. Bakgrunden är att Växjö och Kronobergs län har varit hårt drabbat av väderrelaterade incidenter. I en föränderlig värld där påverkan på miljö och […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Med sikte på Årets landsbygdskommun

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-23, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att vi tillsammans med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag, ta ett nytt krafttag om landsbygdsutvecklingen med sikte på att åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022. Kommun tilldelades utmärkelsen redan 2010, då Växjö även blev Årets stadskärna. Tidigare utnämningar föranleddes av ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans […]


Debattreplik: “En socialdemokrati utan svar eller riktning”

Posted on

Utdrag ur dagens debattsvar i ETC:   “Bakgrunden till idén var behovet av fler bostäder, ett utslitet kommunhus med enorma renoveringsbehov som skjutits upp under många år. I anslutning till denna idé fanns en dialog med Jernhusen kring befintligt resecentrum som ingen är, eller har varit, nöjd med. Tre huvudvärkar blev till en möjlighet att […]


Blågrönas cykeloffensiv för Växjö och klimatet

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2017-09-11 Blågröna Växjö tar miljö- och klimatfrågor på allvar. Att få fler människor att välja cykel istället för bil är avgörande för om vi ska nå våra miljömål. För att lyckas med detta har Tekniska nämnden flera projekt på gång. Ett av dessa är Klimatklivprojektet Cykelvänlig arbetsplats vars syfte är att hjälpa arbetsgivare […]


Förskolebussar stärker mångfalden & vår gröna profil

Posted on

  Den blågröna majoriteten i Växjö är stolta över kommunens gröna profil och arbetet med Europas grönaste stad. För att stärka den gröna profilen ytterligare samtidigt som också mångfalden och valfriheten förstärks föreslår vi att kommunen satsar på förskolebussar. Genom förskolebussar kan vi sätta utomhuspedagogiken i fokus och barnen får möjlighet att utforska och upptäcka […]


© Blågröna Växjö 2015