Kategoriarkiv: Vår politik

Samarbete för fler läs- och terapihundar mellan omsorgen och utbildning

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-10-28 Blågröna Växjö vill att utbildnings- och omsorgsförvaltningen tillsammans ska arbeta med läs- och terapihundar i ett gemensamt projekt. Syftet är att bidra till att fler unga ska lyckas i skolan samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik att må bättre. Bakgrunden till uppdraget är dels att […]


Minskad nedskräpning för ökad attraktivitet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-06-20 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse att kommunchefen ska ges i uppdrag att se över och revidera befintliga ordningsstadga och stärka skrivningen kring nedskräpning. Bakgrunden är signaler i trygghetsmätningarna om att vissa områden i kommunen har problem med nedskräpning, samt att riksdagen i december 2018 tog beslut om en ny tobakslag, vilken innebär […]


Välfärden först.

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-05-28Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2020. Prognoserna för kommande år visar på en försämring av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar. Därför behövs tydlig styrning, prioritering och ökade samordningsvinster. Årets budget sätter välfärden först. Budgeten bifogas i sin helhet.Det ekonomiska läget är kärvt för Sveriges kommuner och regioner. Tack vare 14 år […]


Förslag om nytt naturreservat vid Norra Öjaby 

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2019-05-15 Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse till kommunstyrelsen att det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i skogsområdet vid Norra Öjaby. Syftet är att stärka förutsättningarna för naturvård och höja attraktiviteten, samt öka möjligheten till rekreation för besökare och boende i Öjaby. – Området har en av länets värdefullaste barrskogar. Genom reservatsbildning får Öjabyborna […]


Utred flytt av biogas och vattenkraft till VEAB

Posted on

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som syftar till att utreda förutsättningarna för att; flytta över biogasproduktionen och vattenkraften från tekniska förvaltningen till VEAB. Uppdraget innebär även att undersöka behov av att ställa om inriktningen för biogasproduktionen från drivmedel till vätgas alternativt el. Skrivelsen i sin […]


Utred och inför anpassat boende för äldre

Posted on

Pressmeddelande2019-03-12, Växjö Det ska vara tryggt och gott att bo i Växjö kommun genom livets alla skeden. Oavsett ålder ska du kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag, som innebär att: Att […]


Utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016

Posted on

Pressmeddelande 2019-03-01, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att ge kommunchefen ett nytt uppdrag. Bakgrunden är den fastighetsförsäljning som Växjöbostäder genomförde under förra mandatperioden, där det fanns ett särskilt kriterium kopplat till försäljningen om att genomföra en utvärdering över utfall och konsekvenser. Vi vill se vad vi kan lära av försäljningen. […]


Ökat fokus på kvalitet i undervisningen och yrkesvägledning

Posted on

DebattartikelPublicerad i Smålandsposten, 2019-02-28 Blågröna Växjö är stolta över våra skolors fantastiska personal och unika elever. Det är era arbetsinsatser som gör att skolresultaten i Växjö kommun stiger. Vår målsättning med satsningarna i årets internbudget är att ni och framtidens skola ska få de förutsättningarna ni förtjänar, nämligen den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling. […]


Fler med utbildning ger fler jobb

Posted on

Idag beslutade nämnden för arbete och välfärd om att anta Blågröna Växjös internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019. Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och […]


Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07 Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap. Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och […]


© Blågröna Växjö 2018