Kategoriarkiv: Bostäder och stadsutveckling

Utred hållbar påbyggnad på befintliga bostäder

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-11-25 Blågröna Växjö föreslår i en ny skrivelse till Växjöbostäder att styrelsen ska besluta om att intensifiera arbete med att tillskapa fler attraktiva bostäder genom ett nytt arbetssätt. Uppdraget innebär att Växjöbostäder ska se över bolagets fastighetsbestånd och att skapa förutsättningar för nya bostäder genom tillbyggnad på befintliga fastigheter. Vi behöver och vi […]


Konsekvensanalys för ny simhall

Posted on

Det finns många viktiga aspekter som vägts i förslaget om placeringen av en ny simhall i Växjö tagits fram. Förarbetet och utredningarna har varit grundliga utförda och i bifogat dokument, som sammanfattar allt de arbete som gjorts under de sex senaste åren. Några av de viktigaste argumenten att lyfta fram är; Fortsatt god tillgänglighet runt […]


Ny satsning på guldbygden – ”The art of landscaping”

Posted on

Pressmeddelande 2018-08-03, Växjö Idag lämnade Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP) in en skrivelse om att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd, vår guldbygd. Förslaget innebär en särskild satsning inom ramen för årets landsbygdskommun 2021/2022, att starta upp ett nytt Art of landscape projekt. – Blågröna Växjö har […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Tydliga besked från (S) krävs

Posted on

Pressmeddelande 2018-04-25, Växjö Smålandsposten avslöjade i dagarna Socialdemokraternas otydlighet i deras senaste kampanj, vilken ställer ny station och kommunhus mot investeringar i skolor och förskolor. Artikeln återaktualiserar partiets otydlighet i frågan huruvida Socialdemokraterna avser riva upp beslutet om ny station och kommunhus eller inte vid ett eventuellt majoritetsskifte efter höstens val. Blågröna Växjö har därför […]


Med sikte på Årets landsbygdskommun

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-23, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att vi tillsammans med kommunens 26 samhällsföreningar och byalag, ta ett nytt krafttag om landsbygdsutvecklingen med sikte på att åter bli årets landsbygdskommun 2021/2022. Kommun tilldelades utmärkelsen redan 2010, då Växjö även blev Årets stadskärna. Tidigare utnämningar föranleddes av ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans […]


Växjö årets stadskärna 2021

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-02-12 Växjö Växjö kommun tilldelades 2010 utmärkelsen Årets stadskärna, där framgångsfaktorn var ett starkt och nära samarbete mellan kommunen, privata och offentliga aktörer. Blågröna Växjö vill göra en ny kraftsamling tillsammans med Växjö Citysamverkan, fastighetsägarna och Växjöborna för att skapa en ny målbild och åter bli Årets stadskärna. – Vi vill genom dialog med […]


Debattreplik: “En socialdemokrati utan svar eller riktning”

Posted on

Utdrag ur dagens debattsvar i ETC:   “Bakgrunden till idén var behovet av fler bostäder, ett utslitet kommunhus med enorma renoveringsbehov som skjutits upp under många år. I anslutning till denna idé fanns en dialog med Jernhusen kring befintligt resecentrum som ingen är, eller har varit, nöjd med. Tre huvudvärkar blev till en möjlighet att […]


Idrotten är central i Blågrön samhällsplanering

Posted on

Idag skriver Blågröna Växjö i kultur- och fritidsnämnden debattreplik om idrottens betydelse för samhällsplanering och kommunal utveckling. ” Vi arbetar brett för både idrott, hälsa och social hållbarhet. Ridsporten är ett bra exempel. Där pågår just nu ett gemensamt utvecklingsarbete, där vi strävar efter att utveckla och stärka deras verksamhet. Ridsporten fyller liksom många idrottsföreningar […]


Blågröna Växjö ser till helheten för Växjö centrum

Posted on

Idag kan ni läsa Blågröna Växjös debattartikel av Anna Bergkvist Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) & Jon Malmqvist(KD) som beskriver argumenten för utvecklingen av resecentrum och nytt stadshus. Det handlar om helhetsbilden, där målet är; * Lägre hyra för skattebetalarna * 250 nya bostäder mitt i centrum * En hållbar […]


© Blågröna Växjö 2017