Kategoriarkiv: Utbildning

Utvärdering av Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016

Posted on

Pressmeddelande 2019-03-01, Växjö Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse om att ge kommunchefen ett nytt uppdrag. Bakgrunden är den fastighetsförsäljning som Växjöbostäder genomförde under förra mandatperioden, där det fanns ett särskilt kriterium kopplat till försäljningen om att genomföra en utvärdering över utfall och konsekvenser. Vi vill se vad vi kan lära av försäljningen. […]


Ökat fokus på kvalitet i undervisningen och yrkesvägledning

Posted on

DebattartikelPublicerad i Smålandsposten, 2019-02-28 Blågröna Växjö är stolta över våra skolors fantastiska personal och unika elever. Det är era arbetsinsatser som gör att skolresultaten i Växjö kommun stiger. Vår målsättning med satsningarna i årets internbudget är att ni och framtidens skola ska få de förutsättningarna ni förtjänar, nämligen den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling. […]


Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Posted on

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) i Vxonews. När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Växjölöftet Vuxenutbildning förstärks för att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-06-01, Växjö   ”Växjölöftet Vuxenutbildning har inneburit att över 20 utbildningsanordnare som Växjöborna kan välja bland, har etablerat sig i Växjö. Det finns inga köer och det råder mer eller mindre fri intagning till alla utbildningar där arbetsmarknaden har efterfrågan på arbetskraft. Anordnarna ersätts för resultat, inte närvaro; skattebetalarna får mer kunskap för varje […]


Mobila team ska minska narkotika i skolan

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2018-03-26 Växjö I dag har Blågröna lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att vi vill undersöka möjligheterna till att utveckla fältgruppernas redan mobila team mot att även omfatta spetskompetens som kan understödja med drogtester ute på våra skolor. Bakgrunden är att resultatet av de två drogprover som utfördes på avloppsvattnet i kommunen under […]


Tydligare kunskapsfokus och likvärdig förskoleklass

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-10-10 Växjö Blågröna i utbildningsnämnden presenterar idag sitt förslag till internbudget 2018. Årets största satsning görs på likvärdighet och tidiga insatser. Det är en tydlig prioritering för att alla förskoleklasser i kommunen ska bli likvärdiga. Därtill sker en tydlig förstärkning mot ökat kunskapsfokus på läsa, skriva och räknagarantin. Det görs även en omfattande satsning […]


Fler blir behöriga till gymnasiet

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-10-02 Växjö Ett positivt trendbrott för Växjö kommuns skolor. När Skolverket i dagarna släppte sin nationella statistik, ser vi nu att Växjöelevernas behörighet till gymnasiet ökar från 78 procent 2016 till 82,4 procent 2017. Förbättringen är inte bara en lokal framgång, utan syns även på nationell nivå. Jämförelsevis ligger Växjö kommun nu cirka två […]


Inför ny IB-skola för tryggad tillväxt

Posted on

Växjö växer och människor från både när och fjärran flyttar hit för att arbeta på regionens många företag, studera eller undervisa på Linneuniversitetet. En utveckling som ställer höga krav på rekrytering och kompetensförsörjning. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en motion med syfte att underlätta för både regionala aktörer och näringsliv att attrahera spetskompetens. […]


Förskolebussar stärker mångfalden & vår gröna profil

Posted on

  Den blågröna majoriteten i Växjö är stolta över kommunens gröna profil och arbetet med Europas grönaste stad. För att stärka den gröna profilen ytterligare samtidigt som också mångfalden och valfriheten förstärks föreslår vi att kommunen satsar på förskolebussar. Genom förskolebussar kan vi sätta utomhuspedagogiken i fokus och barnen får möjlighet att utforska och upptäcka […]


© Blågröna Växjö 2015