Kategoriarkiv: Vård och omsorg

Höstfest ska främja social gemenskap inom LSS

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2021-06-23 Omsorgsförvaltningen har tilldelats ett nytt uppdrag särskilt riktat mot att bryta isoleringen och den upplevda ofrivilliga ensamheten i spåren av pandemin. Det nya uppdraget riktar sig mot LSS-verksamheterna och dess brukare som har drabbats hårt av restriktioner som tillämpats i spåren av pandemin. Pandemin har medfört stort personligt lidande för många individer inom […]


Kraftfull satsning på ökad kontinuitet

Posted on

PRESSMEDDELANDE2021-04-07, Växjö Personalkontinuiteten är betydelsefull för att kunna hålla en god kvalité för våra omsorgstagare idag och imorgon står i fokus. Blågröna Växjö ser ett behov av att ta ytterligare krafttag för att öka kontinuiteten. Vi vill därför ge omsorgsnämnden i uppdrag att starta upp ett nytt utvecklingsprojekt för att varaktigt nå en kraftigt förbättrad […]


Blågröna presenterar satsningarna för 2021 inom omsorgen

Posted on

PressinbjudanVäxjö, 2020-12-02 Blågröna Växjös arbetsutskott i omsorgsnämnden presenterar majoritetens förslag till internbudget för 2021. Flera nya satsningar kommer att läggas fram för att utveckla omsorgen under nästa år. Tid: Torsdag 3 december, klockan 09:30-10:15 Plats: Digital pressträff, anslutning via Teams Anmälan görs till: andreas.wilson@vaxjo.se Medverkande: Ulf Hedin (M), ordförande omsorgsnämnden Anna Zelvin (KD), vice ordförande […]


Nytt anhörig- och omsorgstagarråd ska ge ökad delaktighet

Posted on

Pressmeddelande2020-01-24, Växjö Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och 1 vice ordförande Anna Zelvin (KD) vill genom en ny motion öppna upp för ett bredare samarbete med de föreningar som stöttar anhöriga till eller omsorgstagare som har drabbats av till exempel demens eller stroke genom att skapa ett nytt råd. Syftet med det nya rådet är […]


Utred och inför anpassat boende för äldre

Posted on

Pressmeddelande2019-03-12, Växjö Det ska vara tryggt och gott att bo i Växjö kommun genom livets alla skeden. Oavsett ålder ska du kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag, som innebär att: Att […]


Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Posted on

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) i Vxonews. När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta […]


Djupgående granskning av budgetförslag från en splittrad opposition

Posted on

Under veckan har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Växjö presenterat sina alternativa budgetförslag. Vid en djupgående granskning av de båda förslagen, framgår den bakomliggande orsaken till det brutna samarbetet, nämligen väldigt olika prioriteringar. Det är därför befogat att ställa sig frågan; Vad vill vänsteroppositionen med välfärden? Det skiljer 32 miljoner kronor mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiets […]


Hemtjänsten borde betraktas som Blåljus

Posted on

Pressmeddelande 2017-12-05 Växjö Hemtjänsten i Växjö bedriver verksamhet i hela kommunen och färdas då ofta med bil. Tidigare har man haft speciella parkeringstillstånd, men det har då bara gällt på kommunala parkeringar. Utöver planerade besök har de även larmtjänst och åker då ofta med mycket kort varsel för att hjälpa omsorgstagare som tryckt på sitt […]


Ordnad ekonomi, fler i arbete och trygg välfärd

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2017-11-03, Växjö   Blågröna Växjö i Nämnden för arbete och välfärd presenterar idag sitt förslag till nämndens internbudget för 2018. Den största satsningen är förstärkningen av Växjölöftet Vuxenutbildning med 200-250 extra utbildningsplatser (läs mer här). Blågröna har därutöver tidigare presenterat att budgetsamverkan med Arbetsförmedlingen, krafttag mot bidragsfusk och Mottagnings- och etableringscentrum. ”2015, 2016 och […]


© Blågröna Växjö 2017