Låt 2016 firas som ett Frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Posted on

– Vi har all anledning att vara stolta över vår yttrandefrihet och vår offentlighetsprincip, säger Folkpartiets gruppledare i Växjö, Lennart Adell Kind, men även det som vi tar som självklart måste se till att värna varje dag. Det nya medielandskapet, där internet spelar en totalt dominerande roll, ger både nya möjligheter för demokratin att utvecklas, samtidigt som det också ger stort spelrum för de som vill förstöra den. Vi behöver få till ett samtal där vi ser hur yttrandefriheten ska fungera idag och i framtiden, fortsätter han.

– Det är också en möjlighet att lyfta fram de fantastiska institutioner för yttrandefrihet som vi har här i Växjö, inte minst Det fria ordets hus och Kommunarkivet. Växjö är en stad som alltid har kämpat mot överhetens försök till censur och inskränkningar, det är ett arbete som vi liberaler både är stolta över och vill fortsätta att utveckla, avslutar Lennart Adell Kind.

2016 är det 250 år sedan Sveriges första tryckfrihetsförordning infördes. Inför jubiléet av denna demokratiska hörnsten föreslås Växjö kommun uppmärksamma detta. Längre ned kan du läsa skrivelsen i sin helhet.

För mer information och kontakt:
Lennart Adell Kind
0470-41099
Lennart.adellkind@vaxjo.se

——————————————————————————–

Folkpartiet i Växjö har lämnat in följande skrivelse till kommunstyrelsen

Låt 2016 firas som ett Frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur. Rätten att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Dessa rättigheter – yttrandefriheten och tryckfriheten – är en stor del av fundamentet för vårt demokratiska samhälle.

2016 markerar en viktig höjdpunkt för dessa ideal. Det är exakt 250 år sedan Sveriges första tryckfrihetsförordning infördes och en ny konstitutionell princip – offentlighetsprincipen – infördes 1766. Sveriges tryckfrihetsförordning, införd ett decennium innan den amerikanska revolutionen, är den äldsta i världen. I detta avseende var Sverige en internationell föregångare för demokrati och liberala rättigheter.

Offentlighetsprincipen är en garant för insyn i den offentliga verksamheten. Den utgör en skyddsvall mot maktmissbruk. Den ger oss medborgare möjlighet att påverka. Den ger medier möjlighet att ta del av information oavsett vad det offentliga själv väljer att informera om. En stark demokrati tål att granskas.

Snabb och effektiv digitalisering och bevarande av information i våra arkiv är en grundförutsättning för att skapa ett minne till historien. Tillgången till korrekt, allsidig och opartisk information är också en grundbult när nya produkter och tjänster tas fram.

Sverige tillhör de länder som ofta hamnar i topp för olika frihetsindex kring yttrandefrihet och tryckfrihet. Det är viktigt att dessa friheter ständigt värnas och vårdas. I en demokrati är det en självklarhet att kunna driva med såväl makthavare som auktoriteter. Däremot är vare sig yttrandefriheten eller tryckfriheten helt oinskränkt i Sverige. Lagar om hets mot folkgrupp, mot förtal och olaga hot sätter frihetens gränser.

Demokratiska friheter stärks av att samtal ständigt förs kring deras innebörd. Låt 2016 därför bli ett år då Växjös alla verksamheter genomsyras av samtal, möten och insatser för att särskilt lyfta yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen. Låt 2016 bli ett år då Växjö kommun högtidlighåller dessa demokratiska grundvärden och firar 250 årsdagen av Tryckfrihetsförordningens införande.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att kulturnämnden beslutar:

  • att kommunstyrelsen verkar för att kommunen år 2016 särskilt uppmärksammar detta 250-årsjubileum genom ett särskilt minnesår.
  • att, i samarbete med Det Fria Ordets Hus, genomföra olika aktiviteter för att uppmärksamma detta minnesår.
  • att kommunarkivet får ett tydligt mandat att ytterligare förstärka det pågående arbetet med att utveckla offentlighetsprincipen och arkivets digitalisering, i enlighet med det s.k. Chydeniusinitiativet.
  • att kommunarkivet tillsammans med Kulturparken får i uppdrag att belysa yttrandefrihetens och tryckfrihetens påverkan på Växjöbornas liv genom historien
  • att en särskild satsning initieras där bland andra Kulturskolans elever och besökare på biblioteken får möjlighet att skapa, belysa och tolka rättigheter som yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincip.

Växjö 12 oktober 2015

© Blågröna Växjö 2015