Digitaliseringsfond kan effektivisera kommunen

Posted on

Pressmeddelande

2017-01-20, Växjö

Lennart Adell Kind (L) och Oliver Rosengren (M) lämnade idag in en skrivelse som föreslår att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till genomförande för en intern digitaliseringsfond. Förslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för Växjö kommuns digitala infrastruktur och utveckla nya lösningar.

Dagens kapacitet kräver prioritering av underhåll. Om utvecklingsarbetet får stå tillbaka, riskerar kommunen att gå miste om resurser och effektiviseringspotential. Därför vill vi införa en digitaliseringsfond som stärker digitaliseringsprocessen, säger Lennart Adell Kind (L)

Fonden ska möjliggöra effektiviseringar genom teknisk utveckling, som frigör tid till vår personal och resurser. Det är viktigt för både arbetsmiljö och för en god ekonomi. Finansieringen av digitaliseringsfonden prövas inför budgeten för 2018, säger Oliver Rosengren (M).

  

För mer information och kontakt

Lennart Adell Kind (L), gruppledare Liberalerna

076-104 08 40, lennart.adellkind@vaxjo.se

Oliver Rosengren (M), gruppledare Moderaterna

073-372 32 76, oliver.rosengren@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017