Fler familjehem och en trygg omstart för alla Växjöbor

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2021-10-28 Växjö

Verksamhetsåret 2022 får ett tydligt fokus på en trygg omstart för att fortsätta bygga ett starkt Växjö efter pandemin. Förberedande insatser är internbudgetens viktigaste insatser, där vi ser ett behov av att rekrytera fler familjehem för att fler barn och unga får en trygg start i livet. Barnens bästa i Kronoberg fortsätter vara en viktig samverkansform för Växjös fortsatta förebyggande arbete.  Insatserna med att bryta utanförskapet för utrikesfödda kvinnor förstärks och satsningen på Växjölöftet Ung fortsätter.

– Barn och unga behöver växa upp i miljöer som väcker hopp och livsdrömmar. Satsningen på att rekrytera fler familjehem är därför särskilt viktig för att ge alla barn och unga möjligheten till en trygg start i livet. Den särskilda satsningen på att bryta utanförskapet för utrikesfödda kvinnor, som idag står långt ifrån arbetsmarknaden är betydelsefull för att skapa ett mer jämställt och inkluderande Växjö, säger Pernilla Tornéus, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Blågröna Växjös fokus på förberedande och tidiga insatser är en av budgetens viktigaste komponenter.  Det är avgörande för att bryta utanförskapets ärftlighet. Med välfungerande insatser här, kan vi bli uthålliga i den otroliga resa som genomförts med att minska externa placeringar. Växjölöftet, Balans -22 och vår outtröttliga kamp mot utanförskap fortsätter vara Nämnden för arbete och välfärds fokus. Full sysselsättning, ordnad ekonomi och att ingen ska lämnas utanför har varit de tre överordnade målen sedan 2014 och kommer fortsätta vara det framöver. Våra medarbetare gör dagligen heroiska insatser för ett bättre samhälle. Sänder ett extra stort tack till alla för er uthållighet och flexibilitet i den tid vi nu befunnit oss i.

Beslut om internbudget för 2022 fattas av nämnden för arbete och välfärd 17 november.

För mer information och kontakt

Pernilla Tornéus, ordförande i nämnden för arbete och välfärd

076-346 39 59, pernilla.torneus@vaxjo.se  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2021