Flerårig satsning för ett växande näringsliv

Posted on

PRESSMEDDELANDE
Växjö, 2020-10-16

Blågröna Växjö har länge varit tydliga med att vi vill ha det bästa företagsklimatet i Sverige. Den målsättningen är utgångspunkten i den näringslivspolitik vi vill bedriva. Redan när Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet presenterades under våren blev det tydligt att vi har flera förbättringsområden som behövde analyseras och åtgärdas. Höstens ranking stärkte vår analys och vi börjar nu få en klar bild över det arbete som behöver göras och ger därför kommunchefen dessa tre uppdrag.

  • Att inrätta ett nytt introduktionsprogram för nyanställda och skapa ett årligt program för löpande kompetensutveckling inom service och bemötande i både myndighetsutövandet och i den vardagliga verksamheten för berörda tjänstepersoner och politiker.
  • Att redan under hösten införa månatliga digitala temamöten med fokus på små- och medelstora företags behov, där politiker, tjänstepersoner och externa aktörer medverkar för att tillsammans öka kunskapsnivån och svara på frågor.
  • Att samordna och digitalisera tillsynen för att ytterligare förbättra det påbörjade utvecklingsarbetet av myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter och öka kvaliteten i varje enskilt möte.

Service och bemötande är A och O både när har kontakt med våra medborgare och företag. Vi behöver kontinuerligt påminnas om vilka vi är till för och på vilket sätt vi framför våra beslut, svarar på frågor eller utför vårt arbete i kommunen både som tjänstepersoner och politiker, därför föreslår vi både ett introduktionsprogram för nyanställda samt en löpande kompetensutveckling i service och bemötande för berörda personer, säger Anna Tenje (M)

Kommunens kommunikation och dialog med våra små och medelstora företagare är ett av förbättringsområdena där vi ser stor potential. Vi tycker det är olyckligt att vi inte lyckas bättre och vill betona att alla företag oavsett storlek är enormt viktiga för Växjö kommuns fortsatta tillväxt. Vår förhoppning är att de nya dialogträffarna ska öka tillgängligheten och kommunikationen mellan företagare, kommunen och politikerna, säger Anderas Olsson (C)

För mer information och kontakt

Andreas Olsson (C), gruppledare Centerpartiet

073-356 45 53, andreas.olsson@vaxjo.se

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen

070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020