Förstärkt satsning på laddinfrastruktur

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2019-04-02

Blågröna Växjö vill ge kommunchefen i uppdrag är att samordna framtagandet av en kommunövergripande laddinfrastruktur tillsammans med privata aktörer och berörda intressenter, med syfte att påskynda utbyggnaden. Klimatutmaningen måste tas på allvar, därför behövs kraftfulla åtgärder för att nå målet om att bli en fossilbränslefri kommun.

VEAB har sedan tidigare uppdraget att samordna kommunkoncernens interna behov. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att skapa en kommunövergripande strategi, säger Anna Tenje (M)

I takt med att kapaciteten för laddbara fordon ökat, har intresset för fossilbränslefria fordon växt.

Därför vill vi nu skapa en kommunövergripande laddinfrastrukturstrategi för att påskynda utbyggnaden i hela kommunen och snabbare minska vår miljö och klimatpåverkan, säger Eva Johansson (C).

Den nya strategin ska framarbetas i samverkan med privata aktörer och övriga intressenter, för att påskynda, underlätta för invånare, företagare och besökare att använda sig av laddbara fordon i Växjö Kommun.


För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019