Förstärkt stöd för bättre krisberedskap på mindre tätorter och samhällsföreningar

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2019-03-07 Växjö

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse med ett nytt uppdrag till kommunchefen, om att förstärka och förbättrad krisberedskap ute på landsbygden. Blågröna vill aktiv stödja uppbyggnaden av lokal krisberedskap i samverkan med de lokala samhällsföreningarna, genom att avsätta pengar och personal. Bakgrunden är de senaste tio årens stormar, översvämningar och strömavbrott som blivit allt mer påtagliga och märkbara i vårt samhälle.

– Det är varje enskild invånare i vår kommun som bygger den här kommunens framtid. Det är många civila som har visat på stort engagemang, viljan att hjälpa när det oväntade inträffar. Gemla är ett bra exempel på hur civilsamhällets krafter tillsammans med den kommunala, kan göra oss bättre rustade för framtida kriser. Blågrönas förhoppning är att fler vill följa efter, säger Anna Tenje (M).

Kommuner och länsstyrelse har enligt lag ett geografiskt samordningsansvar av krisberedskapen samt kriskommunikation. Utöver det har kommuner och länsstyrelse, precis som alla andra verksamheter, även ett ansvar för att den egna verksamheten ska klara kriser.

– Vem känner bättre till sårbarheten, än ortsbefolkningen själva och den som frekvent vistas i miljön. Därför vill vi vara med och stödja den processen både i form av personella resurser och rena pengar, för att fler orter i vår kommun ska ha ett välutvecklat nätverk, rutiner, organisation och krisberedskap, säger Blågröna gruppen.

Sammantaget behöver vi säkra kommunal kärnverksamhet, samtidigt som näringsliv och invånare säkra övriga samhällsviktiga funktioner till exempel livsmedelsbutiker, bensinmackar.

Skrivelsen i sin helhet kan ni läsa här.

För mer information och kontakt
Anna Tenje (M)
, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se
Eva Johansson (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se
Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se
Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
0470-410 99, gunnar.nordmark@vaxjo.se
Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019