Ge Växjös unga chans att göra högskoleprovet

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-08-28

Torsdagen 27 augusti beslutade regeringen att överlåta beslutet om att genomföra höstens högskoleprov till universitets och högskolerådet. Det är UHR som tar det slutgiltiga beslutet.

Vi i Blågröna Växjö är beredda att i samverkan med Linnéuniversitet göra allt vi kan, för att de som ännu inte har gjort högskoleprovet ska få den chansen i höst, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande i Växjö, samtidigt som hon uttrycker att regeringen borde ha tagit beslutet själv istället för att lämna över det slutgiltiga beslutet till Universitets- och högskolerådet.

Det är mycket oroande att UHR:s generaldirektör är så negativ till att genomföra provet och att högskolan i Blekinge redan sagt att man inte tänker genomföra det, säger Gunnar Nordmark (L), ledamot i kommunstyrelsen.

Blågröna Växjö har redan sagt att vi kan ställa Växjös skollokaler till förfogande, så att provet kan genomföras i mindre grupper, så att social distansering upprätthålls och smittspridning elimineras. Nu erbjuder vi oss att på alla sätt samverka med Linnéuniversitet, för göra det möjligt för dem att genomföra höstens högskoleprov fortsätter Anna Tenje.

Möjligheten till en bra utbildning ger framtidshopp och en genomförd utbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. I en svår tid vill vi i Blågröna Växjö ge unga som inte gjort högskoleprovet, en ökad möjlighet till utbildning och en större chans att förverkliga en livsdröm, säger Gunnar Nordmark.

Blågröna kommer därför ge kommunchefen i uppdrag att inleda dialog med Linnéuniversitetet om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att genomföra höstens högskoleprov, säger Anna Tenje.

För ytterligare information och intervju

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande
Anna.tenje@vaxjo.se, 0709-83 44 16

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
Gunnar.nordmark@vaxjo.se, 0705-76 37 59

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020