Låt Växjö bli pilotkommun för att anställa läkare

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-09-09

Det är idag enligt lag förbjudet för svenska kommuner att anställa läkare i den kommunala hemvården och äldreomsorgen. Det vill vi i Blågröna Växjö ändra på och har därför lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att tillskriva regeringen för att få bli pilotkommun för att kunna anställa egna läkare i den kommunala vård- och omsorgsorganisationen.

Blågröna Växjö tror att det går att stärka kvaliteten i så väl utförande av våra tjänster som för omsorgstagarnas vardag genom att göra det möjligt för oss att anställa egna läkare. Vi tror att detta skulle vara ett bra sätt att möta den utveckling som sker, där den regionala vården alltmer ska ske närmare patienterna samtidigt som det ger oss ökade möjligheter att utveckla vår omsorgsverksamhet, inte minst för våra äldre omsorgstagare.

Det skulle ganska direkt även ge ett antal andra positiva effekter:

  • Sårbarheten i den kommunala vården och omsorgen om äldre skulle kunna minska.
  • Ökad medicinsk säkerhet när tillgänglighet till läkare för medicingenomgångar blir bättre
  • Bättre möjligheter till läkarbesök på särskilda boenden och i hemmen
  • Läkarutbildning med specialistinriktning på äldres sjukdomar skulle få större möjligheter att skicka studenterna till praktik.
  • Svenska läkare skulle få fler arbetsgivare att välja mellan.

Växjö kommun arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten på alla nivåer i vår verksamhet.

För ytterligare information och kontakt:

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
070-576 37 59, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Ulf Hedin (M), Ordförande i omsorgsnämnden
073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020