Mindre byråkrati för bättre företagsklimat

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-01-15

Blågröna Växjö vill pröva ett nytt arbetssätt för att bättre möta näringslivets efterfrågan på ökad tillgänglighet, snabbare ärendehantering och mindre byråkrati. Vi vill därför tilldela kommunchefen ett nytt uppdrag som innebär att hämta inspiration från Helsingborg och Karlstad som har infört en ny lösningsfokuserad arbetsroll och om möjligt införa en motsvarande Växjömodell.

Den nya funktionen går ut på att företagare och invånare får lämna in förslag på de saker som man anser inte fungerar. Därefter avsätts utvecklingsresurser för att åtgärda problemen. Det blir en form av kunddrivet utvecklingsarbete och innebär man kan arbeta mer med rätt saker ur ett växjöbo- och företagarperspektiv.

Syftet är att nå förbättrade arbetssätt, snabbare ärendehantering och en mer tillgänglig service till företag och växjöbor. I Växjö kommun ska det vara enkelt att leva, bo och verka.

Läs skrivelsen här

Kontakt för ytterligare information och intervju:

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
070-576 37 59, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020