Ny livsmedelsplan för ökad krisberedskap

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-06-23

Idag tilldelade Blågröna Växjö kommunchefen ett nytt uppdrag. Syftet är att ta fram en ny livsmedelsplan utifrån ett krisberedskapsperspektiv och att stärka upp Växjö kommuns verksamheter vid krissituationer som kan orsakar avbrott i livsmedelskedjan.  Det är viktigt att vara förberedd om det naturliga flödet av livsmedel från jord till bord skulle störas eller slås ut.

Under den senaste tiden har det varit flera krisberedskapsövningar och till följd av pandemin har stora delar av Sverige suttit återkommande krisberedskapsmöten. Det har gjort oss uppmärksamma på att vi har flera områden som behöver förstärkas och förbättra i vår kommun. När det gäller livsmedelsförsörjningen ser vi att det finns områden som kan förbättras och därför lägger vi nu detta uppdrag.

Växjö kommun har sedan en tid tillbaka jobbat med att förstärka kommunens egna organisation kring krisberedskap, riskanalyser och säkerhet både i den fysiska och digitala miljön. Redan idag samarbetar och samordnar Växjö Kommun sig med både länsstyrelsen, regionen och övriga kommuner i Kronoberg och knyter nära band och avtal till frivilliga försvarsorganisationer, andra viktiga myndigheter och frivilligorganisationer.

För ytterligare information och kontakt:

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se 

Eva Johansson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020