Nytt anhörig- och omsorgstagarråd ska ge ökad delaktighet

Posted on

Pressmeddelande
2020-01-24, Växjö

Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) och 1 vice ordförande Anna Zelvin (KD) vill genom en ny motion öppna upp för ett bredare samarbete med de föreningar som stöttar anhöriga till eller omsorgstagare som har drabbats av till exempel demens eller stroke genom att skapa ett nytt råd. Syftet med det nya rådet är att förbättra kommunikationen och få en ännu mer anhörig- och omsorgstagardriven verksamhetsutveckling i Växjö kommun. 

Jag lovade i valrörelsen att arbeta hårt för att dessa föreningar skulle kunna få en bättre kontaktyta genom ett officiellt samarbete med kommunen. Jag är väldigt glad att vi i Blågröna nu kan lägga fram det här förslaget till kommunfullmäktige, säger Ulf Hedin (M)

Vi är angelägna om att lyssna in och ta hänsyn till anhöriga och omsorgstagares synpunkter. Det vi nu föreslår är därför ett viktigt steg att ta för att ytterligare stärka dialogen med våra medborgare kring framtidens omsorg, säger Anna Zelvin (KD).

Växjö kommun har sedan tidigare ett kommunalt pensionärsråd och två samverkansråd med handikapporganisationerna.

Motionen om förslaget kan du läsa här.

För mer information och kontakt

Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden
0733 68 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Anna Zelvin (KD), 1 vice ordförande i omsorgsnämnden
0470-418 54, anna.zelvin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020