Satsning på omstart för kultur- och föreningslivet

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2020-10-15

Blågröna Växjö satsar i ett nytt uppdrag till kommunchefen fem miljoner kronor för att stärka Växjö kommuns kultur- och föreningsliv. Coronapandemin har gjort att kommunens kultur- och idrottsföreningar ställts inför flera tuffa utmaningar. Många har klarat omställningarna relativt bra genom hårt arbete men mycket kvarstår. Blågröna Växjö har följt utvecklingen noga och vill nu hjälpa kommunens föreningar att göra en omstart i pandemins fotspår. Vi har därför gett kommunchefen i uppdrag att vidta tre åtgärder för att stötta föreningarnas omstart.

Vi har sedan tidigare bland annat beslutat om att låta nivåerna för föreningsstödet ligger kvar på motsvarande 2019 års nivå. Nu vill vi stärka kultur- och föreningslivet genom att:

  • Tilldela ett generellt stöd om totalt två miljoner kronor som fördelas utifrån storleken på de långsiktiga stöd som aktuella föreningar idag har från Växjö kommun.
  • Avsätta två miljoner kronor som går att ansöka om för att kunna utveckla verksamheten och aktiviteter som anses särskilt viktiga för att få till en bra omstart.
  • Rikta ett stöd om 1 miljoner till Ridsporten för att ytterligare stödja deras behov av att rusta upp fastigheter i anslutning till klubbverksamheterna.

Vår förhoppning är att denna satsning på kultur, idrotts och föreningslivet kommer skapa bättre förutsättningar för att ta klivet framåt och stärka verksamheternas förutsättningar genom denna tuffa tid.

För ytterligare information och kontakt

Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna

070-576 37 59, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020