Utred möjligheterna för framtidens stadskärna i Växjö

Posted on

PRESSMEDDELANDE
Växjö,  2020-09-14

Växjö kommun ska vara en möjligheternas kommun. Region Kronoberg har offentliggjort sina planer på att bygga ett nytt centrallasarett. Det finns idag ingen säker uppfattning om vilka effekterna av en flytt kan bli och lika lite vilka möjligheter som skulle kunna uppstå för staden. Blågröna Växjö vill därför ge kommunchefen i uppdrag att tillsätta en utredning för att tillsammans med Region Kronoberg utreda vilka möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum om planerna förverkligas.

Det vi vet är idag, är att ungefär 6500 människor dagligen kommer sluta röra sig kring sjukhusområdet, men vi vet väldigt lite om de effekter och de möjligheter som det skulle ge för Växjö centrum, säger Gunnar Nordmark, gruppledare för Liberalerna.

De tio senaste åren har Växjö kommun växt från drygt 83 000 växjöbor till att idag snart passera 95 000 invånare. Under samma period har nya stadsdelar vuxit fram, små och stora företagsetableringar skapat åtskilliga arbetstillfällen och hållbarhetsarbetet gått hand i hand med en stabil tillväxt. Växjö centrum ska fortsätta vara attraktivt och då behöver vi analysera hur Växjö kommun på bästa möjliga sätt kan verka för en fortsatt utvecklingen av stadskärnan, vid en flytt av sjukhuset.

Utredningen behöver göras i nära samverkan med näringsidkare, fastighetsägare och företrädare för de andra verksamheter som finns i centrala Växjö. En positiv utveckling för centrum kräver att vi alla samverkar och att alla har som har intressen i Växjö centrum ges möjlighet att påverka i ett så tidigt skede som möjligt, säger Anna Tenje (M) ordförande i kommunstyrelsen.

För mer information och kontakt

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
070-576 37 59, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020