Utred och inför anpassat boende för äldre

Posted on


Pressmeddelande
2019-03-12, Växjö

Det ska vara tryggt och gott att bo i Växjö kommun genom livets alla skeden. Oavsett ålder ska du kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Därför har Blågröna Växjö idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där vi vill ge kommunchefen ett nytt uppdrag, som innebär att:

  • Att utreda en garanti för äldres tillgång till anpassat boende, samt införa detta under mandatperioden 2019 till 2022.
  • Att ge förslag på hur en lokal modell kan se ut, konsekvenser av ett införande, samt uppskattad tidplan för införande.
  • Att återrapportera resultat av utredning till kommunstyrelsen innan 31 december 2019.

Syftet är att vi ska kunna införa en garanti för äldres tillgång till anpassat boende ska införas under mandatperioden 2019 till 2022. För att stärka våra äldres möjligheter till inflytande över hur de vill bo, säger Jon Malmqvist (KD)

Uppdraget ligger i linje med Blågröna Växjös majoritetsförklaring där vi lovade att en garanti för äldres tillgång till anpassat boende ska införas under mandatperioden, säger blågröna gruppen.

Skrivelsen i sin helhet kan du läsa här.


För ytterligare kontakt och information

Anna Tenje (M)

070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C)

070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)

073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L)

0470-410 99, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP)

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019