Välle Broar 2.0.

Posted on

Idag lämnar Blågröna in motion om att ta fram ytterligare ett träbyggnadsområde i Växjö. Tanken är att lyfta träbyggnadsfrågorna till nästa nivå och fortsätta ligga i framkant av utvecklingen.

För att komma till hela pressmeddelande, se länk: PRESSMEDDELANDE- Before I Fall 2017 movie streaming

För motionen i sin helhet, se länk: Välle BroarMotion Välle Broar

© Blågröna Växjö 2015