Nyheter

Ny bolagsstruktur för fler bostäder i hela kommunen

Posted on

Pressmeddelande  Växjö, 2020-10-23 Idag presenterade Blågröna Växjö ett utdrag ur budget 2021 som innebär att bolagsstrukturen för bolagen Videum, Vöfab, Växjöbostäder och Vidingehem kommer att förändras. Tillsammans kommer de bilda två nya bolag med fokus på bostäder och lokaler. Syftet är att skapa bättre förutsättningar bolagen att bygga och verka i hela kommunen och kraftsamla […]


Flerårig satsning för ett växande näringsliv

Posted on

PRESSMEDDELANDEVäxjö, 2020-10-16 Blågröna Växjö har länge varit tydliga med att vi vill ha det bästa företagsklimatet i Sverige. Den målsättningen är utgångspunkten i den näringslivspolitik vi vill bedriva. Redan när Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet presenterades under våren blev det tydligt att vi har flera förbättringsområden som behövde analyseras och åtgärdas. Höstens ranking stärkte vår […]


Satsning på omstart för kultur- och föreningslivet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-10-15 Blågröna Växjö satsar i ett nytt uppdrag till kommunchefen fem miljoner kronor för att stärka Växjö kommuns kultur- och föreningsliv. Coronapandemin har gjort att kommunens kultur- och idrottsföreningar ställts inför flera tuffa utmaningar. Många har klarat omställningarna relativt bra genom hårt arbete men mycket kvarstår. Blågröna Växjö har följt utvecklingen noga och vill […]


Utred möjligheterna för framtidens stadskärna i Växjö

Posted on

PRESSMEDDELANDEVäxjö,  2020-09-14 Växjö kommun ska vara en möjligheternas kommun. Region Kronoberg har offentliggjort sina planer på att bygga ett nytt centrallasarett. Det finns idag ingen säker uppfattning om vilka effekterna av en flytt kan bli och lika lite vilka möjligheter som skulle kunna uppstå för staden. Blågröna Växjö vill därför ge kommunchefen i uppdrag att […]


Låt Växjö bli pilotkommun för att anställa läkare

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-09-09 Det är idag enligt lag förbjudet för svenska kommuner att anställa läkare i den kommunala hemvården och äldreomsorgen. Det vill vi i Blågröna Växjö ändra på och har därför lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att tillskriva regeringen för att få bli pilotkommun för att kunna anställa egna läkare i den kommunala […]


Nytt uppdrag för att möjliggöra anhörigbesök

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2020-09-02 Blågröna Växjö i omsorgsnämnden, Växjöbostäder och Vidingehem har idag tilldelat bolagen och förvaltningen ett uppdrag om att skapa Coronasäkrade ytor för anhörigbesök. Syftet är att skapa en gemensam bild och därigenom öka möjligheterna för anhöriga att besöka sina närstående som bor på särskilt boende. Vi i majoriteten har följt utvecklingen nogsamt under […]


Nytt uppdrag nybyggnation av simhall ska utredas på befintlig tomt

Posted on

PRESSMEDDELANDE2020-08-31 Växjö Vöfab presenterade nyligen en omfattande utredning om hur förutsättningarna ser ut för att stanna kvar på befintlig plats och renovera och bygga till befintlig simhall. Den genomförda utredningen visade på att det är dyrt och komplicerat att renovera. Majoriteten väljer att gå vidare med och titta vidare på möjligheterna med att bygga ny […]


Ge Växjös unga chans att göra högskoleprovet

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-08-28 Torsdagen 27 augusti beslutade regeringen att överlåta beslutet om att genomföra höstens högskoleprov till universitets och högskolerådet. Det är UHR som tar det slutgiltiga beslutet. Vi i Blågröna Växjö är beredda att i samverkan med Linnéuniversitet göra allt vi kan, för att de som ännu inte har gjort högskoleprovet ska få den chansen […]


Posted on

Nya riktlinjer för samverkansformer ska tas fram PressmeddelandeVäxjö, 2020-08-19 Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott KSHU har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till nya samverkansformer med funktionshinderrörelsen (HSV och Funkibator) I förslaget som framtagits av Växjö kommun respektive HSV och Funkibator gemensamt och som ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Vi i Blågröna är väl medvetna om […]


Kommunal garanti införs för att säkra tillgången till klassrumsundervisning när Vuxnas lärande fasas ut

Posted on

PressmeddelandeVäxjö, 2020-06-30 Blågröna Växjö föreslår en rad förändringar i vuxenutbildningen. En kommunal garanti införs för att säkerställa klassrumsbaserad undervisning samtidigt som Vuxnas lärande fasas ut som utförare av vuxenutbildning. Tillgången till kompetens i svenska som andraspråk i jobb- och integrationsfrämjande insatser säkras med egen personal. ”På plats-garantin stärker den studerandes rätt till en anpassad utbildning. […]

© Blågröna Växjö 2020