Fler med utbildning ger fler jobb

Posted on

Idag beslutade nämnden för arbete och välfärd om att anta Blågröna Växjös internbudget för 2019. Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden drygt 655 miljoner kronor att förvalta under 2019. Internbudgetprocessen blir alltid uppskjuten efter ett valår. I vanliga fall är internbudgeten beslutad under hösten innan. Nämnden för arbete och välfärd är först ut av kommunens nämnder och […]


Samlokalisering av kompetens och tillfälliga platser

Posted on

PRESSMEDDELANDE 2019-01-28, Växjö Idag presenterade det Blågröna presidiet i omsorgsnämnden den utredning som föreslår en samlokalisering av medarbetares kompetens och kommunens tillfälliga platser till Evelid. Växjö och övriga kommunsveriges välfärdsutmaningar ökar med en kärvare ekonomi, samtidigt som det är svårt att hitta rätt kompetens. När vi nu samlar alla tillfälliga platser på ett och samma […]


Förändringar för framtidens omsorgsbehov

Posted on

Pressinbjudan 2019-01-25, Växjö På måndag presenterar Blågröna Växjös presidium i omsorgsnämnden en ny satsning för att möta framtidens behov i omsorgen. En nysatsning för att förbättra kvalitet, öka kompetens och möta framtidens demografiska utmaningar. Media välkomnas till pressträffen. Tid: 28 januari, klockan 09.00Plats: A-salen 5:e våningen, Växjö kommunhus Medverkande vid pressträffen: Ulf Hedin (M) ordförande […]


Blågröna vill jobba smartare

Posted on

Idag 22/1, skriver Smålandsposten om det uppdrag som Blågröna vill ge till kommunchefen. Artikeln lyfter fram vikten av att jobba smartare och varför uppdraget är viktigt för Växjös framtida välfärd och tillväxt. Läs artikeln i sin helhet på Smålandsposten.


Glädjande utveckling för skolan i Växjö

Posted on

Debattartikel i Smålandsposten 2019-01-21 Blågröna Växjö har under lång tid arbetat för att stärka kompetensförsörjningen och behörigheten ute på våra skolor. För innevarande år har vi dessutom höjt elevpengen för undervisning i syfte att öka fokus på kvalitet i undervisningen. På senare tid har vi kunnat se att skolutvecklingen inom dessa områden nu börjar gå […]


Strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2019-01-21 Växjö kommun har under många år haft en god tillväxt av; nya invånare, arbetstillfällen, bostäder och ekonomi. 2019 öppnas dock dörren till en verklighet med ett betydligt kärvare ekonomiskt läge än det som skatteprognoserna tidigare gett sken av. Samtidigt prognostiseras kostnaderna för framtidens välfärd öka. Det innebär att de skyddsvallar som Växjö […]


Blågröna Växjö offentliggör ny majoritetsförklaring

Posted on

Pressmeddelande Växjö, 2018-10-10 Blågröna Växjö presenterade idag viljeinriktningen för den kommande mandatperioden. Den politiska organisationen justeras för att förbättra koncernstyrningen och intensifiera arbetet med Agenda 2030. Ordnad ekonomi och trygga investeringar. Sveriges kommuner står inför betydande ekonomiska utmaningar. Växjö har goda förutsättningar efter tre mandatperioder med överskott. Fortsatt ordnad ekonomi krävs för att trygga välfärdens […]


Hur kommer Växjö kommun att styras?

Posted on

Pressinbjudan Växjö, 2018-10-10 Blågröna Växjö kommer presentera hur kommunen kommer att styras under kommande mandatperiod. Datum: onsdagen 10 oktober, klockan 11:00 Plats: Växjö kommunhus, H-salen. (Observera. Ingång på innergården, mot garageinfarten, vik vänster mellan hus och cykelställ. Första dörren på vänster sida) Medverkar vid presskonferensen gör; Blågröna Växjös representanter från förhandlingsdelegationen.    


Blågröna Växjö storsatsar på Värends räddningstjänst

Posted on

Pressrelease, 2018-09-07 Den politiska majoriteten i Växjö kommun är beredda att skjuta till resurser till Värends räddningstjänst. Syftet är att utveckla Växjö till ett centra för sydsvensk klimat- och krisberedskap. Växjö och Kronobergs län har under det senaste året utsatts för flertalet prövningar; omfattande översvämningar, svår torka och sinande vattendrag. Sommarens skogbränder ställde beredskapen och […]


Positiv utveckling för nya måltidsorganisationen

Posted on

Debattartikel av Anna Tenje (M) och Per Schöldberg (C) i Vxonews. När visionen och strukturen för den nya måltidsorganisationen lanserades, var vi lika övertygade som vi är idag om att detta måste genomföras. Det var en stor förändring men tveklöst rätt väg att gå för att kunna leverera en modern funktionell organisation som kan möta […]