Strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern

Posted on

Pressmeddelande

Växjö, 2019-01-21

Växjö kommun har under många år haft en god tillväxt av; nya invånare, arbetstillfällen, bostäder och ekonomi. 2019 öppnas dock dörren till en verklighet med ett betydligt kärvare ekonomiskt läge än det som skatteprognoserna tidigare gett sken av. Samtidigt prognostiseras kostnaderna för framtidens välfärd öka. Det innebär att de skyddsvallar som Växjö kommun byggt upp med 14 år av överskott i ekonomin behöver stärkas ytterligare.

Blågröna Växjö vill därför tilldela kommunchefen ett särskilt uppdrag som syftar till att säkra Växjös framtida välfärd och tillväxt och göra kommunkoncernen kraftfullare. Uppdraget innebär att:

  • Genomföra en koncernövergripande, djuplodande kartläggning och genomlysning återkomma med förslag på vilka aktiviteter och åtgärder som är möjliga för att möta de utmaningar vi står inför.
  • Förstärka helhetssynen i koncernen och finna ytterligare samordningsvinster inom hela kommunkoncernen.
  • Identifiera möjliga besparingar, effektiviseringar och produktivitetsökningar för att möta nya krav på välfärden.

Vi behöver göra kommunkoncernen kraftfullare, genom att vända på varje sten och hitta ett mer effektivt och hållbart sätt att arbeta, utan att våra medarbetare behöver springa snabbare.

Uppdraget med förslag på både kort- och långsiktiga åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen vid halvårsskiftet 2019.

För ytterligare kontakt och information

Anna Tenje (M)

070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C)

070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)

073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L)

0470-410 99, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP)

070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019