FÖRSTÄRKT TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE I VÄXJÖ

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2019-11-06, Växjö

Idag har Blågröna Växjö gett kommunchefen i uppdrag att förstärka det trygghetsskapande arbetet i Växjö. Det handlar om att ansöka om ett paragraf 3 område för att möjliggöra kommunala ordningsvakter men också ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda tätorter på landsbygden. Bakgrunden är att vi trots flera år av hårt och framgångsrikt arbete i samverkan med Polisen, myndigheter och övriga berörda aktörer ser hur den upplevda otryggheten i Växjöstad ökar.

Vi ser därför ett behov av att ytterligare intensifiera kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Uppdraget till kommunchefen innebär att uppdatera och ta fram en fördjupad lägesbild över kommunens aktuella trygghetssituation i Växjö tätort och särskilt utvalda tätorter på landsbygden. Att utifrån lägesbilden utreda behovet av att vidta ytterligare trygghetsskapande åtgärder t.ex. genom att ansöka om paragraf 3 område och införa i kommunala ordningsvakter eller trygghetsvärdar för att öka både den faktiska och upplevda tryggheten. Men även ta fram en kostnadsbeskrivning för införande av ovanstående och en införandeplan av hur en sådan trygghetsfrämjande funktion kan startas upp.

Läs skrivelsen och uppdraget i sin helhet här.

För mer information och kontakt
Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019