Ett år med Blågröna – samarbetet fördjupas!

Posted on

Växjös Blågröna majoritet firar idag ett år tillsammans. Vi presenterar därför en kort sammanställning av några av alla de viktiga förbättringar vi gjort under bara det första året. Dokumentet finns att läsa nedan.

Det Blågröna samarbetet handlar mer om att vad vi vill göra och att göra det, än om vad vi redan gjort. Därför firar vi vår ettårsdag med att fördjupa vårt samarbete:

  • Nytt namn och ny logga. Vi kommer från och med idag att kalla oss Blågröna Växjö, istället för femklövern.
  • Gemensam hemsida. Vi släpper idag blagronavaxjo.se, en hemsida där vi kommer samla information om vad vi gör och vill göra för att förbättra Växjö.
  • Fyra arbetsgrupper. Under hösten kommer vi tillsätta fyra politiska arbetsgrupper för att ta fram ett visionsprogram; Blågröna Växjö.

Varför Blågröna Växjö?

När vi nu tar avstamp och fördjupar samarbetet har vi också valt att ta en ny logotyp och ett nytt namn; Blågröna Växjö. Det handlar i första hand om att förenkla. Begreppet “femklöver” är otydligt och vi upplever att vi vuxit ifrån det. Blågröna Växjö signalerar istället vad vi är för något; ett samarbete för Växjö.

Samtidigt förnyar vi vårt grafiska uttryck med en logotyp som speglar Växjö. Byggkranen håller i Sveriges fjärde snabbast växande region på att bli ett lika tydligt landmärke som Domkyrkan och sjöarna. Staden och landsbygden går hand i hand. Här är vi en förebild för såväl urban som hållbar utveckling, en levande landsbygd och klimatomställningar. Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till attraktiviteten och fler jobb lägger grunden för fortsatt växtkraft. Regnbågen symboliserar vårt beslutsamma arbete för mångfald och varje växjöbos lika värde och rättigheter. Färgerna speglar hela det Blågröna samarbetet.

Blågröna logo

Blågröna banner

 

Varför politiska arbetsgrupper?

Under 2016 ska Blågröna Växjö samlas kring ett visionsprogram för vad Blågröna Växjö betyder för oss. Arbetet ska drivas av fyra politiska arbetsgrupper som kommer tillsättas under hösten. Alla fem partier kommer vara i varje arbetsgrupp och vår samordnare kommer hålla ihop arbetet. Visionsprogrammet kommer handla om hur vi vill fortsätta utveckla Växjö tillsammans och ta sikte på en kommun som fortsätter vara en förebild för miljö, arbete, bostadsbyggande, idrott och mycket annat. Fokus i arbetet kommer vara långsiktiga visioner för ett bättre, starkare och grönare Växjö.

De fyra arbetsgruppernas namn, inriktning och deltagare återkommer vi till under hösten.

PM – Ett år med Blågröna

Gruppledarna för Blågröna Växjö

© Blågröna Växjö 2015