Förslag om nytt naturreservat vid Norra Öjaby 

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2019-05-15

Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse till kommunstyrelsen att det ska inrättas ett kommunalt naturreservat i skogsområdet vid Norra Öjaby. Syftet är att stärka förutsättningarna för naturvård och höja attraktiviteten, samt öka möjligheten till rekreation för besökare och boende i Öjaby.

– Området har en av länets värdefullaste barrskogar. Genom reservatsbildning får Öjabyborna och besökare i området tillgång till ett attraktivt natur- och rekreationsområde, samtidigt som vi prioriterar åtgärder för biologisk mångfald, säger Cheryl Jones Fur (MP).

Genom att bilda ett naturreservat i området kan vi säkra motion, friluftsliv och upplevelsevärden i ett område med höga naturvärden. Vikten av att skydda naturen är lika, om inte viktigare än vårt arbete med klimatåtgärder. Därför vill Blågröna Växjö värna om Norra Öjabys gröna värden för nuvarande och kommande generationer genom att göra området till ett kommunalt naturreservat.

För mer information och kontakt
Cheryl Jones Fur (MP)
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019