10 miljoner till kompetensutveckling

Posted on

Blågröna Växjö presenterade idag utbildningsnämndens storsatsning på 10 miljoner för kompetensutveckling av personal anställda i Växjö kommun. Satsningen kommer att ge möjlighet för att personal inom sin anställning ska kunna vidareutbilda sig till specialpedagoger eller speciallärare.

 

Satsningen kommer även innefatta fritidspedagoger som behöver komplettera sin undervisning för att bli behöriga för undervisning i förskoleklass.

 

Förslaget kommer även att verka retroaktiv för de som påbörjade sin utbildning hösten 2016. Den här möjligheten kommer även ges till de som är anställda vid de fristående skolorna i Växjö kommun.

 

Blågrönas satsning på kompetensutveckling är otroligt viktigt för att säkerställa Växjö kommuns framtida kompetensförsörjning på alla nivåer inom så väl fristående som kommunala utbildningsenheter, säger Anna Tenje (M).

 

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), ordförande i utbildningsnämnden

0709-834416, anna.tenje@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2016