5 miljoner kronor till kemikaliesmarta förskolor

Posted on

Kommunens förskolor, fritidshem och förskoleklasser har under 2016 tagit fram planer på hur deras verksamheter ska frigöras från oönskade kemikalier. Nu lägger den blågröna majoriteten ett förslag om extra insats på totalt 5 miljoner kronor för att bland annat köpa in nytt lekmaterial för att nå målet.

För att underlätta förskolornas arbete föreslår vi att vi för innevarande år avsätter 40 000 kr per förskola för att köpa in nytt lekmaterial, eller annat som kan behövas för att komma framåt i arbetet. Växjö har totalt 90 förskolor inom kommunal och fristående verksamhet vilket ger en satsning på totalt 3,6 miljoner kronor. Målet är att öka kunskapen kring kemikaliers påverkan, och samtidigt minska andelen miljöfarliga ämnen i barnens lärmiljö, berättar Anna Tenje ordförande i utbildningsnämnden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2016