Åby får ny vattenförsörjning

Posted on

Tekniska nämnden beslutade idag om prioriterade satsningar i 2017 års internbudget. Blågröna Växjö har valt att ha ett särskilt fokus på vår miljö. Nytt blir driftsatsningar på Östrabo Ekobacken. Vår kommun ska vara attraktiv och hålla hög kvalitet grundläggande funktioner som; vatten, renhållning, gator, parker och service.

Vårt fokus på miljön syns tydligt i våra satsningar på gång- och cykelvägar och förbättringar för kollektivtrafiken. Vi vill göra det enkelt för fler att välja buss och cykel. Gatunätets beläggning och underhåll prioriteras för att öka framkomligheten och tillgängligheten. Det är viktigt i en levande och expansiv stad. Vi fortsätter och utvecklar vårt arbete med restaureringen av Växjösjöarna. Även vårt dricksvatten ska hålla en hög kvalitet. Åby kommer därför att få en ny vattenförsörjning och det planeras för Braås och Rottne.

– Norremark är platsen för en av de mest spännande prioriteringarna nästa år, där stora förbättringar kommer att ske i renhållningen. En helt ny återvinningscentral och återbruksby skapas och arbetet med fastighetsnära insamling påbörjas, säger Sofia Stynsberg (M).

 

 

För mer information och kontakt

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden

072-574 72 37, sofia.stynsberg@vaxjo.se

© Blågröna Växjö 2016