Blågröna Växjö agerar mot våldbejakande extremism

Posted on

Anna Tenje (M) och Oliver Rosengren (M) gjorde under 2015 en skrivelse gällande lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, nu börjar den anta sin form.

– Det handlar helt enkelt om att motverka utanförskap, skapa inkludering och bilda ett sammanhang för olika individer. Jag hoppas att vi ska hålla oss ajour och givetvis jobba förebyggande, så att det här inte blir några problem i Växjö, säger Anna Tenje (M).

Läs mer här och här.

© Blågröna Växjö 2016