Blågröna Växjö har granskat oppositionens skuggbudget

Posted on

Blågröna Växjös budgetförslag i nämnden för arbete och välfärd har  antagits med majoritet. Förslaget hittar du här. Blågröna Växjö har synat oppositionens skuggbudget i sömmarna och förslaget hotar nämndens ordnade ekonomi och stryker viktiga prioriteringar för barn som växer upp i utsatthet.

 film To the Bone 2017 trailer

Det finns flera betydande skillnader mellan budgetförslagen:

  1. Blågröna lägger en budget med marginaler som skyddar mot svårare tider. Oppositionen riskerar ordning och reda i ekonomin när man föreslår att:
    • Inte upprätta de skyddsvallar som behövs (7 miljoner kronor).
    • Föreslår ofinansierade utgiftsökningar för kommande år (3 miljoner kronor).
  2. Blågröna prioriterar att förebygga och bryta barn och ungas utanförskap med tidiga insatser. Oppositionen väljer att stryka prioriterade satsningar, bland annat på föräldrastöd och tidiga insatser.
  3. Blågröna stärker personalen med generella tillskott som cheferna får fördela efter behov. Oppositionen fortsätter med förslag på att detaljstyra personalpolitiken, och kommenderar personalökningar på enskilda enheter. Samtidigt föreslår man att inte inrätta boendeenheten, som ska underlätta för socialsekreterarna.
  4. Blågröna vill utveckla samverkan med regionen kring missbruksvård och psykiatri. Oppositionen vill bryta avtalet med länets andra kommuner och regionen, om integrerad mottagning för missbrukare.

En mer  djupgående granskning hittar du här.

© Blågröna Växjö 2016