Blågröna Växjö vill införa Helsingborgsmodellen

Posted on

Det Blågröna samarbetet i Helsingborg har arbetat fram en välfungerande modell för att öka ny etableringen av skolor och förskolor. Blågröna Växjö vill därför undersöka möjligheterna att underlätta förutsättningar för privata aktörer att etablera bygga och driva förskolor och skolor.

Vi behöver ta tillvara på fler goda exempel som redan finns ute i landet, genom att arbeta utifrån redan beprövade koncept kan vi förbättra mångfalden, öka samarbetet mellan kommunal och fristående verksamhet, minska kostnaderna och samtidigt öka byggtakten. Det skapar förutsättningar för att möta upp behovet av fler skolor och förskolor i Växjö kommun, säger Anna Tenje (M).

Helsingborg befinner sig i en liknande situation som Växjö när det gäller framtidens krav på förskoleplatser och fler skolor och där provar de ett helt nytt grepp. Tre privata aktörer anvisas mark och bygger egna förskolor som de utformar själva och där de kan påverka kostnaderna.

Blågröna Växjö föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa ”Helsingborgsmodellen” gällande anvisning av mark till privata byggherrar för byggnation av förskolor och skolor i Växjö kommun, säger Nils Fransson (L).

Motionen i sin helhet läser du här.

För ytterligare information och kontakt

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämndenWonder Woman movie trailer

0709-834416, anna.tenje@vaxjo.se

Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden

070-6380960, nils.fransson@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2016