Fler parkeringsplatser för framtida behov

Posted on

En levande stadskärna är en förutsättning för en livskraftig stad. För det behöver vi bygga en stad som är lättillgänglig för alla. Vi prioriterar säkra cykelvägar och god kollektivtrafik men även bilparkeringens tillgänglighet behöver säkerställas. Därför föreslår Sofia Stynsberg att utreda förutsättningar för ett parkeringshus på kvarteret Fabriken och en översyn av avgiften för parkeringsköp.

—————————–

För att läsa hela pressmeddelandet, gå in via länken:

Pressmeddelande, parkeringshus

För skrivelsen i sin helhet, se nedan:

Skrivelse parkeingshus och parkeringsköp SS

Sofia Stynsberg (M)

Sofia Stynsberg (M)

 

© Blågröna Växjö 2015