Fler ska våga åldras på mindre orter

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2017-12-07 Växjö

Nya Hovs park är under utveckling och det tydligaste exemplet på framväxten av nya trygghetsboende i kommunen. Efterfrågan är dock större än så, framförallt i våra mindre orter och på landsbygden. Vid en snabb kontroll av fastighetsbeståndet i kommunens mindre orter och fann Blågröna Växjö tre fastigheter som är fullt möjliga att omvandla till trygghetsboende. Kanske skulle en fördjupad kontroll visa att det finns ännu fler platser i vår kommun som går att omvandla till trygghetsboende?

– En omvandling av dessa tre fastigheter skulle ge mervärde till kringliggande orter och öka möjligheten för äldre att bo kvar i samhället på ålderns höst utan att sakna stöd som ett trygghetsboende kan erbjuda. Vi vill därför att kommunchefen utreder omvandlingsmöjligheterna i dessa fastigheter, samtidigt som en kartläggning genomförs för att hitta fler lämpliga fastigheter för omvandling, säger Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Margareta Jonsson (C), Gunnel Jansson (MP) och Stanley Källner (L).

Berörda fastigheter är; E-huset vid Kvarngården i Ingelstad, Lyckans höjd i Lammhult och Backsvalan i Rottne. Samtliga hus har tidigare varit föremål för omsorgsverksamhet.

För mer information och kontakt
Ulf Hedin (M), Ordförande i omsorgsnämnden
073-368 70 50, ulf.hedin@vaxjo.se

Skrivelse

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2017