Fler tillåts köra i bussfiler

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-04-13, Växjö

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse med förslag om att utvidga reglementet för busskörfälten i kommunen. Förslaget innebär att taxi, färdtjänst och reguljär busstrafik efter justeringar kommer betraktas som kollektivt färdmedel.

– Lokala taxibolag och färdtjänst arbetar redan med sambokningar för sina resenärer och torde därav också betraktas som ett kollektivt färdmedel. Genom att tillåta att fler transportmedel kan nyttja bussfilerna kan vi främja ett; förbättrat trafikflöde, ökad tillgänglighet och attraktivitet i att välja färdsätt med mindre klimat- och miljöpåverkan, säger Anna, Per, Cheryl, Nils och Jon.

När bussfiler började införas i kommunen beslutades det att dess körfält endast skulle trafikeras av linjelagd busstrafik. Nu ser finns det ett behov av att utvidga antalet tillåtna transportmedel, samt regelstadga att utvidgningen kommer gälla samtliga bussfiler.

 

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M)
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C)
070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP)
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L)
070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018