Gör det enklare att vara företagare

Posted on

Företagsamhet skapar nya jobb och ger hela Växjö kraft att växa. Blågröna Växjö lämnar idag in en skrivelse som syftar till att underlätta för företagare att etablera sig, starta nytt och växa i Växjö. Blågröna Växjö vill att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att verkställa skrivelsens ambitioner om en digital plattform för tillståndsansökan och information om tillstånd.

För många verksamheter behövs olika tillstånd från olika enheter på kommunen. Serveringstillstånd för alkoholförsäljning på restauranger, caféer och barer är ett exempel, bygglov för nya fastigheter eller renoveringar är ett annat, tillstånd för att starta förskola är ett tredje. För företagaren kan det bli snårigt och risken att missa något kan avskräcka eller skapa onödiga risker. Det ska vara lätt att göra rätt i Växjö.

Vi vill att kommunen utvecklar en webbplattform för ansökan om tillstånd, information om tillstånd och kontaktuppgifter till handläggare. Företagaren bör kunna följa sitt ärende. Det ska vara enkelt för företag att hitta till enskilda tillståndsansökningar, etablera en ny verksamhet och att hitta alla tillstånd som generellt behövs för den verksamheten.

Skrivelse 161003 – Tillståndsguiden

 

För mer information och kontakt

Oliver Rosengren (M), gruppledare Moderaterna

073-3723276, oliver.rosengren@vaxjo.se

Eva Johansson (C), gruppledare Centerpartiet

0470-41212, eva.johansson6@vaxjo.se

Cheryl Fur Jones (MP), gruppledare Miljöpartiet

073-9825266, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Lennart Adell Kind (L), gruppledare Liberalerna

076-6216589, lennart.adellkind@vaxjo.se

Camilla Albinsson (KD), gruppledare Kristdemokraterna

0470-41364, camilla.albinsson@vaxjo.se

 

 

© Blågröna Växjö 2016