Höjt miljö- och klimatkrav på plastanvändning

Posted on

Pressmeddelande
Växjö, 2019-06-13

Blågröna Växjö föreslår i ny skrivelse att kommunstyrelsen ska ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av kommunkoncernens användning av engångsplastartiklar och plastförpackningar. Uppdraget innebär även att ta fram en klimat- och miljöeffektiv plastupphandling som betonar minskad användning, samt användning av plast av återvunna eller förnybara råvaror.

Varje år hamnar upp emot 13 miljoner tonskräp i haven, det mesta av det är plast. Mer än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet.

Plast kan ta hundratals år att bryta ned i naturen och gör stor åverkan på miljö och naturliv. Vi ser även att plasten är en hälsorisk för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk som vi äter. Vi behöver därför genomtänkta politiska åtgärder för att få till en smartare plastanvändning, säger Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M).

För mer information och kontakt

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande tekniska nämnden
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
072-574 72 37, sofia.stynsberg@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2019