Naturupplevelser och det skrivna ordet

Posted on

 

Det fria Ordets hus fortsätter vara ett prioriterat område när Blågröna Växjös förslag till budget i kultur- och fritidsnämnden antogs 23 november. Verksamheten kommer under 2017 att utvecklas mot att bli ett residens för entreprenörer med inriktning mot skrivande. Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus kommer moderniseras och anta en ny skepnad. I kommunens yttre tätorter fortsätter kultursatsningar genom utveckling av Scensommar. Blågröna Växjö gör under 2017 satsningar på renovering av Idrottshuset, upprustning av Värendsvallen och Åby bandybana som färdigställs till säsongen 2016-2017. Vi har även ett tydligt fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och hög tillgänglighet, för att stärka vår ställning som attraktiv friluftskommun.

– Ett attraktivt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter är en avgörande faktor som bidrar till att kommunen ska kunna tillgodose framtida kompetensförsörjning och ekonomisk utveckling. I Växjö kommun har vi goda förutsättningar att lyckas och jag ser fram emot ett spännande år med kultur- och fritidsfrågorna, säger Eva Johansson (C).

För mer information och intervjuer Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Eva.Johansson6@vaxjo.se, 0709-912 087

© Blågröna Växjö 2016