Nysatsning på Utvandrarnas hus och Drömmen om Amerika

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2018-08-09, Växjö

Blågröna Växjö har idag lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där de vill se en riktad satsning på en modernisering av utställningen Drömmen om Amerika i Utvandrarnas hus. Bakgrunden är de ser ett behov av att tillgängliggöra och modernisera museets funktion som förmedlare av vår gemensamma historia, kulturarv och migration.

– Satsningen innebär att vi är beredda att satsa två miljoner i form av ett ägartillskott till Kulturparken Småland AB så att de kan utveckla utställningen ”Drömmen om Amerika” för att bli mer av sin tid, genom att tillgängliggöra budskapet digitalt och interaktivt. Genom en modernisering kan vi öka tillgängligheten, samtidigt som vi möter fler och nya målgrupper än tidigare, säger Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD).

Migrationsfrågan är mer aktuell än på många år. Besöksnäringen bidrar med många besökare, men utställningen fyller även en viktig funktion för att sprida kunskap om migration till barn och ungdomar lokalt och regionalt.

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se

Per Schöldberg (C), kommunalråd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
070-869 49 25, per.scholdberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), gruppledare Miljöpartiet
073-982 52 66, cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Nils Fransson (L), ordförande i byggnadsnämnden
070-638 09 60, nils.fransson@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), gruppledare Kristdemokraterna
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2018