Nytt uppdrag nybyggnation av simhall ska utredas på befintlig tomt

Posted on

PRESSMEDDELANDE
2020-08-31 Växjö

Vöfab presenterade nyligen en omfattande utredning om hur förutsättningarna ser ut för att stanna kvar på befintlig plats och renovera och bygga till befintlig simhall. Den genomförda utredningen visade på att det är dyrt och komplicerat att renovera.

Majoriteten väljer att gå vidare med och titta vidare på möjligheterna med att bygga ny simhall på nuvarande tomt och närområde.

En enig styrelse i Vöfab lyfte nyligen via Patrik Åkesson (KD) och Katinka Schartau (MP) möjligheten att bebygga den idag anslutande parkeringsytan istället för att renovera befintlig simhall. Utöver detta förslag har moderaternas partigrupp lyft fram önskemål om att titta på möjligheten att bygga en ny simhall direkt söder om befintlig simhall.

Båda dessa alternativ finner Blågröna Växjö intressanta nog för att titta vidare på. Båda dessa alternativ finner Blågröna Växjö intressanta nog för att titta vidare på. I torsdags gav vi därför kommunchefen i uppdrag att titta förutsättningslöst på hela simhallstomten och närliggande område för att se över möjligheterna och hitta innovativa lösningar för hur en ny simhall ska få plats.

För mer information och kontakt

Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen
070-983 44 16, anna.tenje@vaxjo.se  

Eva Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen
070-991 20 87, eva.johansson6@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur och fritidsnämnden
073-991 86 19, Jon.malmqvist@vaxjo.se

Gunnar Nordmark (L), gruppledare Liberalerna
070-576 37 59, gunnar.nordmark@vaxjo.se

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
070-626 00 97, magnus.wahlin@vaxjo.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Blågröna Växjö 2020