Oppositionen finansierar bidragsutbyggnader med pengar som inte finns

Posted on

Nämnden för arbete och välfärd har idag antagit Blågröna Växjös förslag till internbudget för 2016. Samtidigt rasar nämndens ordförande, Oliver Rosengren (M), mot oppositionens förslag.

  • ”De föreslår omfattande bidragsutbyggnader och saknar långsiktig finansiering för sina förslag. De föreslår att budgetera med sju miljoner i underskott. Oppositionens ansvarslöshet riskerar våra möjligheter att trygga välfärden för växjöbor i utanförskap och utsatthet.”, säger Oliver Rosengren.

—————————————-

Pressmeddelandet i sin helhet, se: Oppositionen finansierar bidragsutbyggnader med pengar som inte finns

Gällande oppositionens skuggbudget finns underlag nedan:

PM – Oppositionsgranskning skuggbudget 2016 (red)

NAV – Internbudget 2016 red

Oliver Rosengren (M)

Oliver Rosengren (M)

© Blågröna Växjö 2015